تجهیزات آبیاری آبپاش های سایت پادیاب
تجهیزات آبیاری قطره چکان
تجهیزات آبیاری پادیاب
شیر تایمر آبیاری

ابزار و لوازم باغبانی

ابزار صنعتی- ساختمانی

تجهیزات آبیاری

کتاب ها

آبیاری تیپ در گندم چگونه صورت می گیرد؟

کاشت بذر گندم جهت آبیاری تیپ به چه صورت است؟ فواصل نوار های تیپ و قطره چکان ها برای آبیاری یک مزرعه گندم چه مقدار می باشد؟ در یک مزرعه گندم که دارای آب یا خاک شور می باشد جهت گرفتگی از نوارهای تیپ باید چه تمهیداتی در نظر گرفت؟
برای هر دو روش کشت (پخشی و مکانیزه)، آبیاری مزرعه گندم توسط تیپ امکان پذیر است. بطوریکه در هر دو روش، نوارهای تیپ باید طوری پهن شوند تا تمامی سطح مزرعه پس از آبیاری (حداکثر یک روز پس از قطع آبیاری) مرطوب گردد. اما در کشت های ردیفی گندم، قراردادن لوله های تیپ مجزا برای تمامی خطوط کشت که فاصله 15 تا 20 سانتی متری دارند، عملا اقتصادی نبوده ولذا باید به صورت دو در میان و یا سه در میان انجام گیرد.

آبیاری تیپ گندم

بررسی و معرفی گرایش های کنکور ارشد مهندسی کشاورزی – آب (هواشناسی کشاورزی)

هواشناسی کشاورزی

گرایش هواشناسی کشاورزی گرایش نسبتا جدیدی است که به گرایش های مهندسی کشاورزی – آب اضافه شده است و به همین دلیل می توان عدم وجود اساتید مجرب را از معایب این رشته دانست که هم به مباحث هواشناسی تسلط کافی داشته باشند و هم به مباحث کشاورزی. البته می توان این عیب را به حسن تبدیل کرد و دانشجویان این گرایش با ادامه تحصیل و گرفتن مدرک دکتری به اساتید مجربی در این گرایش تبدیل شوند.

طول دوره این گرایش به طور متوسط 2 سال می باشد و تعداد واحدهای درسی گرایش هواشناسی کشاورزی 31 الی 32 واحد می باشد که شامل 26 واحد درس تخصصی و اختیاری و 6 واحد پایان نامه می باشد.

هواشناسی کشاورزی

بررسی و معرفی گرایش های کنکور ارشد مهندسی کشاورزی – آب (آبیاری و زهکشی)

آبیاری و زهکشی

گرایش آبیاری و زهکشی به مطالعه، شناسایی و طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی و طراحی سیستم های آبیاری قطره ای و بارانی می پردازد و می توان گفت که گرایش زهکشی نسبت به سایر گرایش ها ارتباط نزدیک تری به زمینه های کشاورزی دارد.

برتری گرایش زهکشی نسبت به سایر گرایش ها را می توان در این دانست که در رشته های دیگر نظیر عمران، گرایش مشابه به گرایش زهکشی وجود ندارد و از این جهت می توان بازار کار بهتری را برای این گرایش در نظر گرفت.

طول دوره این گرایش به طور متوسط 2 سال می باشد و تعداد واحدهای درسی گرایش آبیاری و زهکشی 31 الی 32 واحد می باشد که شامل 26 واحد درس تخصصی و اختیاری و 6 واحد پایان نامه می باشد.

آبیاری و زهکشی

بررسی و معرفی گرایش های کنکور ارشد مهندسی کشاورزی – آب (مدیریت منابع آب)

مدیریت منابع آب

گرایش مدیریت منابع آب امروزه به پرطرفدارترین گرایش ارشد مهندسی آب تبدیل شده است. شاید علت اصلی این موضوع، کمبود منابع آبی کشور باشد که باعث شده است مدیریت در منابع آبی به امری مهم بدل گردد. به همین دلیل قبولی در گرایش مدیریت منابع آب سخت تر از سایر گرایش ها می باشد.

طول دوره این گرایش به طور متوسط ۲ سال می باشد و تعداد واحدهای درسی گرایش مدیریت منابع آب ۳۱ الی ۳۲ واحد می باشد که شامل ۲۶ واحد درس تخصصی و اختیاری و ۶ واحد پایان نامه می باشد.

مدیریت منابع آب

بررسی و معرفی گرایش های کنکور ارشد مهندسی کشاورزی – آب (سازه های آبی)

سازه های آبی

گرایش سازه های آبی بسیار نزدیک به گرایش عمران آب می باشد. به طوری که در برخی از دانشگاه ها برای این رشته چند واحد در دانشکده عمران در نظر گرفته شده است. به همین جهت گرایش سازه های آبی را با کلاس ترین گرایش رشته مهندسی آب می دانند.

گرایش سازه های آبی به بررسی سازه های انتقال آب و به طور کلی به سازه های آبی مرتبط با کشاورزی می پردازد.

طول دوره این گرایش به طور متوسط 2 سال می باشد و تعداد واحدهای درسی گرایش سازه های آبی 31 الی 32 واحد می باشد که شامل 26 واحد درس تخصصی و اختیاری و 6 واحد پایان نامه می باشد.

سازه های آبی

تعویض گلدان در هفت مرحله

آیا ریشه های گیاه در گلدان خیلی پر و درهم رفته شده است ؟ آیا ارتفاع گلدان کمتراز 25 سانتی متر است ؟ آیا دوست دارید گیاه رشد بیشتری داشته باشد ؟ در این صورت وقت تعویض گلدانتان فرا رسیده است .

بهترین زمان تعویض گلدان فصل بهار است که گیاه تا رسیدن فصل زمستان و توقف رشد ، فرصت کافی برای توسعه دراختیار دارد . اندازه گلدان فقط باید هم در طول و هم در عرض یک درجه بزرگتر از گلدان قبلی باشد .

تعویض گلدان گل در سایت پادیاب

معرفی شرکت پایا بسپار آریا در پادیاب
پویا پلاست
شرکت چسب آکفیکس
شرکت داراکار