کتاب گل کاری عمومی و خصوصی به قلم محمد باقر مشتاقیان (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آموزش جهاد کشاورزی اصفهان) و معصومه استکی (کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان) در 5 جلد نگاشته شده است. جلد پنجم این مجموعه در خصوص گل های آپارتمانی برگ زینتی، کاکتوس ها و گیاهان گوشتی (ساکولنت ها) می باشد که در 4 فصل به رشته تحریر درآمده است و توسط انتشارات تاک در سال 1395 به چاپ رسیده است.

گل کاری عمومی و خصوصی


*نام و نام خانوادگی

*پست الکترونیک

تلفن

*توضیحات سفارش

کتاب گل کاری عمومی و خصوصی به قلم محمد باقر مشتاقیان (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آموزش جهاد کشاورزی اصفهان) و معصومه استکی (کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان) در 5 جلد نگاشته شده است. جلد چهارم این مجموعه در خصوص گل های آپارتمانی برگ زینتی، کاکتوس ها و گیاهان گوشتی (ساکولنت ها) می باشد که در 3 فصل به رشته تحریر درآمده است و توسط انتشارات تاک در سال 1395 به چاپ رسیده است.

گل کاری عمومی و خصوصی


*نام و نام خانوادگی

*پست الکترونیک

تلفن

*توضیحات سفارش

کتاب گل کاری عمومی و خصوصی به قلم محمد باقر مشتاقیان (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آموزش جهاد کشاورزی اصفهان) و معصومه استکی (کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان) در 5 جلد نگاشته شده است. جلد سوم این مجموعه در خصوص گل های شاخه بریده و گل های پیازی می باشد که در 3 فصل به رشته تحریر درآمده است و توسط انتشارات تاک در سال 1395 به چاپ رسیده است.

گل کاری عمومی و خصوصی


*نام و نام خانوادگی

*پست الکترونیک

تلفن

*توضیحات سفارش

کتاب گل کاری عمومی و خصوصی به قلم محمد باقر مشتاقیان (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آموزش جهاد کشاورزی اصفهان) و معصومه استکی (کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان) در 5 جلد نگاشته شده است. جلد دوم این مجموعه در خصوص گل های فصلی فضای آزاد و گیاهان پوششی – چمن ها می باشد که در 3 فصل به رشته تحریر درآمده است و توسط انتشارات تاک در 1395 به چاپ رسیده است.

کتاب گل کاری عمومی و خصوصی


*نام و نام خانوادگی

*پست الکترونیک

تلفن

*توضیحات سفارش

کتاب گل کاری عمومی و خصوصی به قلم محمد باقر مشتاقیان (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آموزش جهاد کشاورزی اصفهان) و معصومه استکی (کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان) در 5 جلد نگاشته شده است. جلد اول این مجموعه در خصوص گل کاری عمومی و باغ شیشه ای (تراریوم) می باشد که در 3 فصل به رشته تحریر درآمده است و توسط انتشارات تاک در سال 1395 به چاپ رسیده است.

گل کاری عمومی و خصوصی


*نام و نام خانوادگی

*پست الکترونیک

تلفن

*توضیحات سفارش

کتاب طراحی منظر و فضای سبز به قلم مهندس داریوش شیراوند و مهندس فروزان رستمی در 6 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات تاک به چاپ رسیده است. کتاب طراحی منظر و فضای سبز در سال 1390 به عنوان کتاب برگزیده سال و شایسته تقدیر انتخاب شده است.

امید است تا شاید این کتاب بتواند کمک اندکی برای دانشجویان، کارآموزان، تولیدکنندگان و سازمان ها و شهرداری ها و مراکز آموزشی و اجرایی و علاقمندان و دست اندر کاران در فضای سبز و ... باشد.

طراحی منظر و فضای سبز


*نام و نام خانوادگی

*پست الکترونیک

تلفن

*توضیحات سفارش

کتاب کاربرد سموم کشاورزی به قلم سید محمد رضا سیفی، بابک پیکرستان، لیلا جهانبان، غلامرضا فرخی و مریم احمدی از اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان مرکزی در 5 فصل گردآوری و تدوین شده است و توسط انتشارات تاک به چاپ رسیده است.

کتاب حاضر در پنج فصل به رشته تحریر درآمده است. طبیعی است توصیف علف کش های شیمیایی به آفت کش ها در یک جلد کتاب مقدور نیست ولی سعی شده است مباحث اصلی و اولویت دار مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. این کتاب می تواند برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و کشاورزان عزیز ایران مفید واقع شود.

کاربرد سموم کشاورزی


*نام و نام خانوادگی

*پست الکترونیک

تلفن

*توضیحات سفارش

کتاب کاهو، آندیو و شیکوره به قلم دکتر ادوارد جی رایدر، عضو مرکز تحقیقات کشاورزی سالیناز کالیفرنیا نگاشته شده است و توسط بهروز سرابی، دانشجوی دکترای علوم باغبانی دانشگاه تبریز در 9 فصل ترجمه شده است و به وسیله نشر و پخش غلامی در سال 1393 به چاپ رسیده است.

کتاب حاضر، یکی از کامل ترین و معتبرترین کتاب هایی است که در زمینه سبزی های سالادی برگی (کاهو، آندیو و شیکوره) به دست یکی از برجسته ترین محققان در این زمینه نگاشته شده است.

کاهو، آندیو و شیکوره


*نام و نام خانوادگی

*پست الکترونیک

تلفن

*توضیحات سفارش

کتاب اصول ازدیاد و تکثیر گیاهان زینتی به قلم محمد باقر مشتاقیان، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آموزش جهاد کشاورزی اصفهان، مهندس معصومه استکی، کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان و دکتر بابک خیام باشی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان در 13 فصل نگاشته شده است و در سال 1394 توسط انتشارات تاک به چاپ رسیده است.

اصول ازدیاد و تکثیر گیاهان زینتی


*نام و نام خانوادگی

*پست الکترونیک

تلفن

*توضیحات سفارش

گروه: باغبانی

کتاب راهنمای پرورش درخت سیب به قلم معصومه استکی، کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان، مریم کریمی علویجه، دکتری تخصصی باغبانی فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه و حکمت اسفندیاری، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان در 7 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات تاک در سال 1395 به چاپ رسیده است.

راهنمای پرورش درخت سیب


*نام و نام خانوادگی

*پست الکترونیک

تلفن

*توضیحات سفارش