آماده سازی مزارع سیب زمینی برای آبیاری قطره ای

کاشت سیب زمینی آبیاری قطره ای سیب زمینی

ایران در منطقه ای از دنیا واقع شده است که متوسط نزولات آسمانی سالانه آن کمتر از یک سوم میانگین بارش سالانه جهان می باشد . به علاوه توزیع زمانی و مکانی بارش ها بسیار ناموزون بوده به طوری که حتی در پر باران ترین مناطق نیز در فصل تابستان ، گیاهان زراعی نیاز به آبیاری دارند .

سیب زمینی بعد از گندم ، برنج و ذرت بیشترین سهم را در میزان تولید محصولات غذایی دارا بوده و نقش مهمی در تغذیه و سبد غذایی جمعیت جهان دارد . در کشور های در حال توسعه اهمیت غذایی سیب زمینی به مراتب بیشتر است و در ایران بعد از گندم رتبه دوم را به خود اختصاص داده است . از طرفی مدیریت آبیاری ، یا به عبارت کلی تر ، آب مهم ترین عامل برای تولید پایدار سیب زمینی می باشد . با توجه به مشکل کم آبی در کشور ، تلاش در جهت استفاده بهتر از آب های استحصالی و کاهش از منابع آب زیرزمینی ، اجتناب ناپذیر است .

با این وجود آیا به کارگیری آبیاری قطره ای برای آبیاری گیاهانی که قابلیت کاشت ردیفی دارند ، می تواند یکی از راهکار های موثر برای تولید محصول بیشتر و با کیفیت مناسب تر نسبت به آبیاری سطحی باشد ؟

برای استفاده از آبیاری قطره ای در مزرعه نکاتی باید مد نظر قرار گرفته و رعایت شوند تا بهره برداری از این روش قرین موفقیت باشد که عبارتند از :

آماده سازی زمین و کاشت بذر

ابتدا مطابق روش معمول عملیات آماده سازی زمین شامل شخم ، دیسک و شرایط رطوبتی مناسب خاک انجام شود .

کود های مورد نیاز شامل فسفر ، پتاس و ازت بر اساس تجزیه ی خاک مزرعه و توصیه کودی موسسه تحقیقات آب و خاک ، به خاک داده شود . سپس برای مشخص نمودن مسیر خطوط کاشت و یا محل استقرار نوار های آبیاری ، شیار های کم عمقی احداث شود . کاشت غده ها می تواند در خاک خشک انجام گیرد و سپس نوار های آبیاری قطره ای روی زمین پهن شده و آبیاری شروع می شود . اولین آبیاری مقداری سنگین تر انجام شود تا رطوبت کافی به محل غده ها برسد . معمولا این رطوبت برای سبز کردن غده ها کفایت می کند . در صورت خشک شدن خاک و سبز نشدن غده ها آبیاری مجددا انجام شود .

از مرحله کاشت تا سبز شدن غده ها ، خاک اطراف غده ها باید مرطوب نگه داشته شود ، ولی نباید غرقاب گردد . تحقیقات انجام شده نشان داده است که ، در مرحله سبز شدن تا تشکیل غده های سیب زمینی ، باید مقدار آب زیاد تر با دور طولانی تر نسبت به مراحل رشد اعمال شود و از مرحله تشکیل غده به بعد نیز باید رطوبت مناسب و کافی در اطراف غده های دختری تامین شود . در صورتی که قبل از سبز شدن غده ها آبیاری سنگین باشد و خاک محل غده ها دارای رطوبت زیاد باشد و یا خاک برای مدت طولانی خیس بماند احتمال پوسیدن غده ها وجود دارد.

احتمال پوسیدن غده ها در خاک هایی که بافت سنگین دارند زیاد تر است . لذا باید در این موارد دقت لازم مبذول شود . در زراعت سیب زمینی کاهش مقدار آب آبیاری باعث کاهش عملکرد می شود .

در اوایل دوره رشد برای سبز شدن ، به علت وجود آب در غده سیب زمینی ، آب زیادی لازم نیست ولی به دلیل سیستم ریشه ای سطحی ، برای تولید حداکثر محصول ، نیاز به وجود آب کافی در سطوح رویی خاک می باشد . اما اگر تنش رطوبتی قبل از تشکیل غده ها باشد تعداد غده ها به شدت تنزل می یابد که از این امر باید پرهیز شود .

به طور کلی سیب زمینی گیاه نسبتا حساسی به تنش کم آبی تشخیص داده شده است

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب