آشنایی با آفات و بیماری های کشت های گلخانه ای – بخش چهارم

مینوز

مینوزها

مینوزها گونه های گوناگونی دارند. یک گونه از مینوزها عمدتا بر روی گوجه فرنگی، خیار و کاهو آسیب می رساند. گونه ای دیگر از مینوزها روی داوودی و برخی دیگر بر روی گل های زینتی خسارت وارد می کنند. مینوز مارپیچی که خسارت آن عمدتا بصورت رگه هایی روی برگها مشاهده می شود، مهمترین خسارت گلخانه ای محسوب می شود که علاوه بر خسارت مستقیم شرایط آلودگی به قارچ های فوزاریوم و ورتیسیلیوم را نیز فراهم می کند. خسارت اصلی مینوز در مرحله لارو اتفاق می افتد. لارو این حشرات پس از تفریخ از بافت های برگ تغذیه می کنند و بر روی برگ ها دالان هایی به رنگ سبز روشن ایجاد می کند. لازم است، اشاره کنم که تفریخ به معنای بیرون آمدن حشره از تخم است و یک مرحله در زندگی حشرات محسوب می شود. لاروها پس از تبدیل شدن به شفیره از دالان ها بیرون آمده و به داخل خاک می روند. عمده خسارت مینوز به کاهش بازار پسندی محصول مربوط است. اگر تولید کننده گیاهان زینتی هستید حتما با این آفت مواجه شده اید. این خط و خطوط کم رنگ روی برگها، که شبیه به هنرنمایی موریانه ها روی چوب است، ایجاد خسارت می کند و علاوه بر کاهش بازارپسندی محصول در فرآیند فتوسنتز اخلال ایجاد می کند. لذا توجه به مدیریت آفت امری ضروری است.

مدیریت آفت مینوز

· گیاهان را مرتب بازدید نمایید و گیاهان آلوده را معدوم کنید

· انجام شخم عمیق بعد از برداشت به منظور از بین بردن شفیره ها توصیه می شود.

· برخی از جمعیت های مینوزها نسبت به حشره کش های مقاومت پیدا کردند لذا ضمن رعایت تناوب به برچسب و توصیه های روی سموم دقت کنید.

· به منظور جلوگیری از تخم ریزی مینوزهای بالغ، سم پاشی را اول صبح انجام دهید.

· ترکیبات موثر علیه مینوزهای برگی: بی فنترین، پرمترین، ایمیدوکلپراید، دینتوفوران، اسپینوزاد، آبامکتین، فنوکسی کارب، سیرومازین، آزادیراختین، نمکهای پتاسیمی اسیدهای چرب

گنات های قارچ زی یا مکس های قارچ خوراکی

این حشرات یک میلی متری بیشتر روی سطح خاک دیده می شوند. لاروهای این حشرات از پایین قلمه ها شروع به تغذیه می کنند و با ایجاد دالان به ساقه و یا حتی ریشه آسیب می رسانند. تغذیه لاروها برا قارچ ها و باکتری بستر نفوذ را فراهم می آورد و علاوه بر خسارت مستقیم، غیر مسقیم گیاهان آپارتمانی شما را تهدید می کند. . اگر به توصیه های پادیاب توجه کرده باشید حتما تا به حال یک کارت زرد چسبناک برای به دام انداختن این حشرات تهیه کرده اید، میتوانید روی این کارتها، این موجودات موذی به دام افتاده را مشاهده کنید. قلمه های میخک، داوودی، شمعدانی، گیاهچه های جوان خیار، ارکیده و پامچال در مقابل این آفت آسیب پذیر هستند.

مدیریت

· از مانده شدن آب در بستر گیاه جلوگیری کنید

· گلخانه تان را مدام بازرسی کنید تا لوله ای نشتی نداشته باشد و موجب ایجاد گندآب در بخشی از گلخانه نشود.

· روش کنترل بیولوژیکی این حشره با کنه شکارگر Hypoaspis miles  و نماتد بیماری زای

 Steinernema feltiae  انجام می گیرد.

· توده های کمپوست را دور از گلخانه و به دور از مسیر باد قرار دهید.

· همانطور که اشاره شد از کارتهای زرد چسبناک استفاده کنید.

· سطح روی گلدان را به ضخامت یک سانت، ماسه یا سنگریزه بریزید تا از تخم ریزی حشرات ممانعت به عمل آید.

· می توانید یک محلول غلیظ از حشره کش را همراه با آب آبیاری پای گیاه بریزید

· گیاهان گلدانی را می توان با کشت در کمپوست های مخصوص آماده، حاوی ایمیدوکلپراید تا یک سال محافظت نمود

· ترکیبات موثر علیه گناتهای قارچ زی: بی فنترین، سیفلوترین، پرمترین، استامی پرید، ایمیدوکلپراید، کینوپرن، پیری پیروکسیفن، israelensis، subsp، Bacillus thuringiensis، کلرفناپیر، دیفلوبنزورون، سیرومازین، آزادیراختین، کلریایریفوس+ سیفلوترین

کلمات کلیدی: گل رز ، آفات گل رز ، آفات ، مینوز گل رز

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب