آشنایی با نیاز آبی زعفران

زعفران آموزش آبیاری زعفران نیاز آبی زعفران

 

زعفران گیاهی است پر ارزش که بهترین نوع آن تنها در ایران کشت می شود .

برای آبیاری این گیاه پر ارزش چه باید کرد ؟ نیاز آبی این گیاه چقدر می باشد ؟ زعفران در چه مناطقی بایستی کشت شود ؟

زعفران گیاهی است که در مناطق خشک و نیمه خشک رشد می کند . ولی در مناطقی که آب و هوای معتدل و تابستان های خشک و زمستان های ملایم داشته باشند ، رشد مطلوب تری دارد و کیفیت محصول آن بهتر است . این گیاه در یک محدوده حرارتی ۱۵- درجه سانتی گراد در زمستان تا ۴۰ درجه در تابستان را تحمل می کند .

زعفران هر چند در تمامی خاک ها اعم از سبک و شنی و یا رسی و سنگین قابل کاشت می باشد ولی بهترین رشد و عملکرد را در خاک های هوموس دار با بافت متوسط لومی دارد .

آبیاری زعفران

در نقاط مختلف بسته به وضع آب و هوایی منطقه از اوایل مهر ماه تا دهه اول آبان ماه آبیاری زعفران شروع می گردد . با توجه به اینکه عمل آبیاری باعث تحریک گیاه شده و گیاه زعفران را از خواب بیدار می کند ، آب اول باید خیلی با دقت و حساسیت خاصی انجام گیرد تا برداشت زعفران با اشکال مواجه نشود . معمولا مزارع زعفران ۵ بار در سال آبیاری می شوند .

آب اول (بار آب) : در مناطق سردسیر در اوایل مهر انجام می شود و عمل سله شکنی پس از این آبیاری انجام می شود و سه هفته بعد گل ها نمودار می شوند .

آب دوم (زاج آب) : معمولا ۴۰ روز پس از آبیاری اول اتفاق می افتد . از ضروریات این آبیاری این است که قبل از آن می باید در حدود ۱۰۰ کیلوگرم کود اوره در هکتار برای افزایش رشد رویشی در مزرعه پخش و سپس آبیاری کنیم .

دو آبیاری فوق در توسعه ریشه های پیاز زعفران و رسانیدن غذا به آن ها و رشد و نمو گیاه بسیار مهم اند .

آب سوم : در اثر رطوبت زمستانه علف های هرز در مزرعه می رویند . لذا در اوایل اسفند آبیاری سوم انجام می شود که عملیات وجین را آسان تر می کند . به همین دلیل به آبیاری وجین معروف است .

آب چهارم : این آب که تا اواخر اسفند ماه داده می شود ، برای حفظ رطوبت پیاز در خاک مهم است . در سال های مرطوب و در نقاط  سردسیر به همین چهار آب بسنده می شود .

آب پنجم (زرد آب) : این آب که قبل از زرد شدن برگ های زعفران صورت می گیرد ، آخرین آبیاری زعفران به حساب می آید و معمولا در فروردین ماه صورت می گیرد .

توصیه

– با توجه به محدودیت آب ، کشاورزان از گسترش بی رویه سطح کشت که موجب تشنه ماندن مزرعه و در نتیجه کاهش عملکرد می گردد ، خودداری نمایند .

– زعفران کاران می باید از اهمیت آبیاری اسفند غافل نمانده و تاثیر مهم بارندگی های اسفند و فروردین را در درشت شدن پیاز ها از نظر دور ندارند .

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب