آیا با کوددهی فسفر در چمن آشنا هستید؟

کود دهی فسفرچمن

فسفر یکی از عناصر مهم در رشد گیاهان از جمله چمن است . نقش فسفر را می توان ذخیره و انتقال انرژی دانست، پس در صورت کمبود آن ، رشد و نمود عادی گیاه اتفاق نمی افتد. فسفر در ساختار فسفولیپید غشای سلولی نقش داشته و تشکیل کامل این غشا نیز بستگی به میزان فسفر دارد. نقش فسفر در تشکیل ریشه به خوبی مشخص شده است و چمن های رشد کرده در خاک های دارای کمبود فسفر ، رشد خوبی ندارند. مواد ژنتیکی گیاه (DNA) دارای فسفر می باشند و انتقال اطلاعات ژنتیکی بستگی به میزان فسفر دارد. کمبود فسفر سبب بلوغ آهسته چمن می شود و کود دهی فسفر نقش مهمی در تولید بذر دارد.

نقش فسفر در بیماری های چمن

کاربرد فسفر در کاهش خطر بیماری نقش داشته ولی هنوز مشاهنده نشده است که کاربرد فسفر سبب بهبود چمن آلوده به بیماری شود. وقتی چمن تحت تنش کمبود مواد غذایی می باشد ، گیاه به آلودگی ها حساس تر می باشد و کود دهی فسفر می تواند این مشکل را حل کند. اما هنگامی که چمن، فسفر کافی برای رشد دارد، افزودن فسفر بیشتر سبب مقاومت تر شدن آن به بیماری ها نمی شود.

علائم کمبود فسفر در چمن

علائم اولیه کمبود فسفر در چمن ایجاد رنگ سبز تیره می باشد. گیاهان دارای کمبود شدید فسفر ، تولید یک نوع رنگیزه به نام آنتوسیانین می کنند که سبب ایجاد رنگ بنفش در برگ می شود. مشابه همین رنگ نیز در پاییز هنگامی که دما کاهش پیدا می کند ، مشاهده می شود و نباید با کمبود فسفر اشتباه شود . علائم کمبود فسفر در چمن های به ندرت رخ می دهد ، زیرا مقدار کافی آن در خاک موجود می باشد.

نحوه عملکرد فسفر در خاک

برای یافتن زمان مناسب کود دهی فسفر، درک نقش آن در خاک ضروری است . فسفر یک عنصر غیر متحرک است و مشابه عناصر متحرک نمی تواند در خاک جا به جا شود. این وِِِِیژگی می تواند یک مزیت باشد ، زیرا فسفر نمی تواند از خاک به وسیله آب شستشو داده شود. همچنین غیر متحرک بودن آن می تواند یک عیب باشد ، زیرا دسترسی آن برای گیاه سخت می گردد. چمن ها دارای سیستم ریشه منشعب و افشان هستند که سبب جذب بهتر فسفر از خاک می شود.

میزان نیاز چمن به فسفر

میزان نیاز به فسفر بسته به گونه و رقم چمن متفاوت است. گیاهانی با رشد ریشه ای محدود نیاز به کود دهی بیشتر فسفر دارند. کود دهی با نسبت کم فسفر ۹-۵-۱۸ و ۱۵-۵-۲۰ برای چمن های بالغ استفاده می شود. استفاده از کودهای با فسفر کم در چمن ها به علت این نیست که نیاز به آن کم می باشد ، بلکه به علت کارآمد بودن ریشه آنها در جذب فسفر است.

کاربرد نیتروژن سبب پاسخ سریع رشدی و سبز شدن در ۲۴ تا ۴۸ ساعت می شود، ولی پاسخ چمن به فسفر غیر قابل مشاهده است، مگر اینکه کمبود آن در خاک بسیار زیاد باشد. اثر فسفر در چمن ها به طور معمول پنهان است و شامل افزایش مقاومت به بیماری ، گرما، خشکی و سرما است. که این پاسخ ها غیر قابل مشاهده اما بسیار مهم هستند.

کلمات کلیدی: کود دهی فسفر در چمن ، نیاز چمن به فسفر ، اثر فسفر در چمن، کمبود فسفر در گیاهان، افزایش مقاومت به بیماری  در چمن، ارقام چمن، علائم کمبود فسفر در چمن.

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب