آیا میدانید باقلا چگونه کشت می شود؟

باقلا کشت باقلا ارقام باقلا

باقلا گیاهی یک ساله ، دارای ساقه صاف ، عمودی و سفت و بدون پیچک می باشد. ارتقاع آن بین ۳۰ تا ۱۹۰ سانتی متر است و یک یا چندین شاخه دارد . بسیار پر برگ است که هر برگ تعداد یک تا سه جفت برگچه صاف دارد. تعداد ۲ تا ۶ گل در محورهای برگ تولید می کند. غلاف ها بزرگ و ضخیم هستند و بین ۴ تا ۳۰ سانتی متر طول آن می باشد. به طور کلی در هر غلاف ۲ تا ۶ دانه موجود است. اندازه دانه ها بسیار متفاوت است و در هر کیلو دانه ، بین ۶۵۰۰ تا ۱۱۰۰۰ دانه وجود دارد. این گیاه ریشه عمودی اصلی با انشعابات جانبی زیادی دارد اما خاک را در حد متوسط و محدود اشغال می کند.

موارد مصرف باقلا

باقلا جهت مصرف انسان کاشته می شود. اما باقلای خشک ممکن است در تغذیه دام از جمله نشخوار کنندگان، طیور و حتی ماهی مصرف گردد.

 روش های کشت باقلا

کشت باقلا به صورت پخش سراسری توصیه نمی شود. این گیاه زراعی بایست به صورت ردیفی به فاصله ۷۵ تا ۱۰۰ سانتی متر و فاصله بوته ها روی ردیف ۱۵ تا ۲۵ سانتی متر کشت گردد. فاصله ردیف نزدیک تر در مورد ارقامی که عادات رشدی کوچکی دارند توصیه می شود. در چنین فاصله هایی، بسته به اندازه بذر، ۷۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم بذر در هکتار لازم می باشد. مقدار بذر مصرفی در کشت های مکانیزه به فاصله ۱۰ در ۲۰ سانتی متر در هر هرکتار حدود ۲۰۰ کیلوگرم است.

عمق کشت

بذر باقلا را در مناطق شمال ایران در عمق ۵ سانتی متری می کارند . عمق کاشت بذر نباید بیشتر از ۵ سانتی متر باشد. در  غیر این صورت بذر به دلیل سله بستن سطح خاک در اثر بارندگی ها با مشکل سبز شدن واجه می شود.

 آبیاری باقلا

باقلا به تنش رطوبت حساس است و عملکرد بذر آن کاهش می یابد. با کمبود رطوبت تثبیت ازت آن نیز کم می شود. آبیاری مزرعه به ویژه در مرحله گل دهی تا مرحله رسیدن دانه ضروری می باشد. باقلا به تنش رطوبت در مرحله گلدهی و پیش از رسیدگی نیز حساس است. قطع زود هنگام آبیاری باعث کاهش عملکرد آن می شود. در کشت زمستانی در صورت عدم بارندگی، مزرعه باقلا باید بلافاصله پس از کاشت و مجددا ۷ تا ۱۰ روز بعد برای سبز شدن مطلوب بوته ها، آبیاری شوند.

برخی از ارقام باقلا در ایران

 برکت : ارتفاع این رقم ۴۰ تا ۸۰ سانتی متر است. عملکرد بالای این رقم به لحاظ پرمحصولی ، دانه درشتی ، زودپز بودن و بازار پسندی مد نظر است.

باقلای زهره: مبدا آن هلند است و عملکرد خشک آن ، دو تن در هکتار است.

باقلای الجزایری: در مناطق خوزستان کشت می شود و عملکرد آن از رقم زهره کمتر است.

باقلای شامی : دانه درشت است و بازار پسندی خوبی دارد.

باقلای شاخ بزی: از لحاظ عملکرد مشابه باقلای شامی است.

کلمات کلیدی : باقلا ، آبیاری باقلا ، کشت باقلا ، عمق کشت ، ارقام باقلا، باقلای شامی ، باقلای برکت .

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب