ابزار آماده سازی بستر زمین جهت بذر- قسمت چهارم : دستگاه های مرکب ( کمبینات )

کمبینات

دستگاه های مرکب را می توان مجموعه منسجمی از ادوات کشاورزی دانست که برای به انجام رساندن عملیات کامل و همزمان خاک ورزی ، روی یک شاسی سوار می شوند.این دستگاه ها در کنار ابزار مربوط به خاک ورزی، می توانند واحد های سم پاشی ، کودپاشی ، خطی کاری یا ردیف کاری را به همراه داشته باشند. وجود مجموعه این دستگاه ها بر روی یک شاسی، امکان کودپاشی، علف کش پاشی ، خاک ورزی و کاشت را به طور همزامان ایجاد می کند.

دستگاه های مرکب به خاطر عملکرد مطلوب تر که نسبت به گاو آهن ها معمولی دارند و همچنین انجام فرایند شخم به خصوص در زمین هایی که به صورت جوی پشته می باشند ، به طور وسیع تری مورد توجه قرار گرفته اند. با همه این احوال ، اگر خاک کشاورزی، رطوبت مناسب برای شخم زدن نداشته باشد یا اینکه فاقد ساختار مناسب باشد ، شخم زدن آن باعث بوجود آمدن کلوخه های بزرگ خواهد شد.

تعداد و انواع واحد های خاکورز در دستگاه های مرکب متفاوت است. معمولی ترین خاک ورز اولیه ، نوعی بیلچه عمودی دوار است که به آن سیکلوتیلر نیز می گویند. این تجهیزات ، خاک را به عمق ۱۸ تا ۳۰ سانت باز کرده و به نحوی ساخته شده اند که خاک خرد شده را به سطح می آورند. به همین خاطر بستر آماده شده ، در زیر، کلوخه ای تر از خاک سطح است. در جلوی سیلکوتیلر پاشنه های غازی قوی ای برای جداسازی لایه مورد شخم از خاک زیرین قرار داده شده اند.

به این پاشنه ها ، ابزار خاک شکن نیز می گویند. در پشت واحد های سیکلوتیلر ، ممکن است چرخ های لاستیکی سنگینی برای خرد کردن کلوخه ها و فشرده ساختن خاک سطحی قرار داشته باشند. یا اینکه، غلتک های دایره ای مجهز به گوه های مثلثی شکل به کار گرفته می شوند تا خاک سطحی را کاملا خرد کرده و تا حدودی متراکم سازند تا بستر مناسبی برای استقرار بذر، که توسط خطی کار یا ردیف کار کاشته می شود به وجود بیاید.

واحد ها خاک ورز اولیه ممکن است یک رتیواتور (رتوتیلر) باشد. دستگاه هایی چون خاک شکن ، سیکلوتیلر و رتوتیلر ، لایه ای سخت و متراکم در زیر لایه شخم خورده ایجاد می کنند و از این منظر مشابه گاو آهن برگرداندار معمولی ، ایجاد مشکل می نمایند. انواعی از دستگاه های مرکب که خاک ورز اولیه آن دیسکی است ، برای خاک های دارای بافت سبک تا متوسط و یا خاک هایی که ساختمان خوبی دارند مناسب می باشد.

کلمات کلیدی: کمبینات ، دستگاه های مرکب بذر کاری، رتوتیلر، سیکلوتیلر، رتیواتور، خاکورز، شخم، علف کش، سله شکن، کودپاش، شخم زدن، بستر خاک، بیلچه عمودی.

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب