با کوددهی کلزا آشنا شوید

با کوددهی کلزا آشنا شوید

عکس العمل کلزا به کود شبیه محصولات غلات دانه ریز بوده و بستگی به حاصلخیزی خاک دارد. ازت و گوگرد کلید موفقیت برای رسیدن به عملکرد بالا می باشد. مواد نیتروژن دار و پتاسی نمی توانند به صورت مستقیم با بذر تماس پیدا کنند و بایستی به صورت نواری حداقل به فاصله ۵ سانتی متر دورتر از بذر ریخته شود.

کلزا به مقدار زیادی گوگرد مصرف می کند. ۲۲۵۰ کیلوگرم کلزا از هر کتار دارای ۱۳.۵ کیلوگرم گوگرد در ساقه و برگ و حدود ۱۷ کیلوگرم گوگرد در بذر می باشد. در صورتیکه همین مقدار در گندم فقط دارای ۶.۵ کیلوگرم گوگرد در بذر و ۸ کیلوگرم گوگرد در ساقه و برگ می باشد. در نتیجه  مقدار گوگرد در خاک نمی تواند نمایانگر درصد گوگرد در خاک باشد. پس بایستی در مقطع مختلف زمانی و از قسمت های مختلف مزرعه نمونه برداری شود. بر اساس آزمایش خاک، خاک هایی که دارای گوگرد متوسط یا کم هستند حدود ۲۵ تا ۳۵ کیلوگرم و برای خاک های با گوگرد زیاد ۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم گوگرد در هر هکتار لازم است.

برای کلزا کود مرکب توصیه می شود زیرا در خاک های شنی در اثر بارش زیاد باران سولفات شسته می شود. در صورتیکه عنصر گوگرد ممکن است در طی فصل مرطوب تجزیه شود و در سال بعد بر اساس نیاز مورد استفاده قرار گیرد. بهتر است گوگرد کافی را قبل یا در حین کاشت تهیه کرد.

اگر در فصل زراعی قبل از ظهور گل ها کمبود گوگرد محرز گردد با بکار بردن کود تیوسولفات آمونیوم یا سولفات آمونیوم می توان به عملکرد قابل قبولی دست یافت.

علائم کمبود ازت در کلزا

گیاهانی که دچار کمبود ازت هستند، کوتاه مانده و رنگ شاخ و برگ آن ها از سبز تیره به سبز کم رنگ تا زرد می گراید. ازت از برگ های پیر به برگ های جوان منتقل می شود و برگ های پیرتر خشک می شوند. برگ های باقی مانده نیز اغلب ارغوانی و بی رنگ می شوند.

میزان نیاز کلزا به ازت

کلزای بهاره به ازای هر تن محصول ۶۰-۵۰ کیلوگرم و کلزای پاییزه ۷۰ کیلوگرم ازت در زمان کشت نیاز دارد.

علائم کمبود فسفر در کلزا

برگ ها و ساقه های گیاهان دارای کمبود فسفر به رنگ سبز متمایل به آبی تیره در می آیند و سپس ارغوانی می شوند. رشد ریشه ها متوقف می شود و گیاهان حالت کوتولگی به خود می گیرند.

میزان نیاز کلزا به فسفر

میزان کل فسفر در گیاه کلزا چندان نیست و هر هکتار از کلزای پاییزه حدود ۶۰ کیلوگرم در هکتار و هر تن دانه حدود ۱۲ کیلوگرم فسفر نیاز دارد.

برای آشنایی بیشتر با کشت کلزا کتاب زراعت کلزا را مطالعه فرمایید:

زراعت کلزا

کلمات کلیدی: کوددهی ، کوددهی کلزا ، کلزا ، کوددهی در کلزا ، ازت

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب