برای مبارزه با آفات و بیماری های کلم چه باید کرد؟

آفات و آفت های کلم

آفات کلم

حشرات به دو صورت به کلم خسارت می زنند: بعضی از آن ها به وسیله ی مکیدن شیره های گیاهی باعث از بین رفتن و صدمه زدن به بوته های کلم می گردند. شته سیاه کلم و انواع دیگر شته های کلم، که کلم را مورد حمله قرار می دهند، نمونه های بارزی از این دسته می باشند. شته های کلم، اغلب دارای پوشش مومی شبیه برگ های کلم پیچ می باشند. هنگام مبارزه با سموم شیمیایی باید از سمومی استفاده کرد که دارای مواد چسبنده باشند. برای کنترل آن ها می توان از سموم آلی که دارای ترکیبات سولفات دو نیکوتن می باشند، استفاده کرد.

مالاتیون، دیازینون، متاسیستوکس، دیپترکس، رکسیون، تیودان و سوپراسید و ترکیبات مشابه، حشره کش های مناسبی برای این دسته از آفات می باشند. این سموم به نسبت های یک تا سه در هزار استفاده می گردند.

دسته دوم حشراتی هستند که برگ های کلم را جویده و از آن تغذیه می کنند. از مهم ترین حشراتی که جزء این دسته به حساب می آیند، می توان شب پره زمستانی کلم، کرم سفید کلم یا سفیده بزرگ کلم، پروانه سفید کلم، لارو کلم، کرم حشره کلم، مگس ریشه کلم، لارو ریشه کلم، بید کلم، شب پروه کلم، و تریپس را نام برد.

با انواع سموم حشره کش می توان با آن ها مبارزه کرد. به عنوان مثال با دیپترکس ۸۰ درصد به نسبت دو در هزار و یا مالاتیون ۵۰ درصد به نسبت ۴ در هزار آن ها را از بین می برد. حدود ۲۰ روز قبل از برداشت، سمپاشی باید متوقف گردد.

بیماری های کلم

۱- زرد شدن بوته کلم

به این بیماری، پژمردگی آوندی کلم هم می گویند. با شیوع این بیماری برگ های پایینی کلم شروع به زرد شدن می کنند، سپس قهوه ای می شوند. این بیماری را اصطلاحا زردی می نامند و عامل آن قارچ فوزاریوم می باشد. برای مبارزه با این بیماری باید از ارقام مقاوم به این بیماری استفاده کرد.

۲- بیماری ریشه چماقی یا فتق ریشه

عامل بیماری فتق ریشه نوعی قارچ است که به ریشه کلم حمله می کند. این قارچ باعث تورم و از هم پاشیدگی ریشه های کلم می گردد. حمله این قارچ موجب توقف رشد و کم رنگ شدن برگ کلم می شود.

رعایت کردن تناوب زراعی، نگهداری  گردد. حمله این قارچ موجب توقف رشد و کم رنگ شدن برگ کلم می شود.

رعایت کردن تناوب زراعی، نگهداری pH خاک در حدود ۷.۲ و ضد عفونی نشاها با قارچ کش قبل از کاشت، می تواند در کنترل این بیماری کمک کند.

۳- پوسیدگی سیاه

بیماری پوسیدگی سیاه به وسیله بذر آلوده منتقل می شود. امکان دارد به وسیله نشا آلوده و یا به وسیله حشرات شایع شود. بر اثر حمله این قارچ برگ ها زرد شده، سپس رگبرگ ها سیاه می شوند. در اثر حمله این قارچ، به خصوص در اوایل رشد سرهای کلم تشکیل نمی گردد.

۴- ساقه سیاه

عامل این بیماری قارچی است که در خاک وجود دارد و معمولا توسط بذر منتقل می شود. بر اثر حمله این قارچ، زخم هایی روی ساقه نزدیک زمین ایجاد شده، سپس ساقه سیاه می شود. ممکن است این زخم ها روی دمبرگ و یا برگ دیده شود، که در آن صوت منجر به ریزش برگ ها می گردند.

برای مبارزه با این بیماری باید بذور ضد عفونی شوند یا بذور در آب گرم ۴۵ تا ۵۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲۷ تا ۳۰ دقیقه نگهداری گردند. همچنین می توان از ارقام مقاوم استفاده کرد. استفاده از تناوب زراعی و کشت نکردن گیاهان هم تیره کلم به مدت ۳ سال می تواند از شیوع این بیماری بکاهد. همچنین مبارزه با علف های هرز و آفات منقطه، می توانند در کم کردن این بیماری کمک کند.

۵- بیماری سفیدک داخلی کلم

این بیماری می تواند در تمام مراحل رشد کلم به آن حمله کند. اگر گیاهچه هنگام دو برگی شدن مورد حمله آن قرار گیرد، به طور کلی نابود خواهد شد.

برای مبارزه با این قارچ می توان بذر کلم را با آب داغ ضد عفونی کرد. تناوب زراعی، مبارزه با علف های هرز، سمپاشی بوته ها با سموم قارچ کش مانند مانب و زینب به نسبت ۱ تا ۱.۵ در هزار توصیه شده است.

۶- بیماری سوختگی سیاه کلم

عامل سوختگی سیاه کلم قارچی به نام Alternaria brassicae می باشد. این بیماری به اکثر گیاهان تیره کلم حمله می کند. برگ های جوان بیشتر مورد حمله آن قرار می گیرند. برای مبارزه با این بیماری قرار دادن بذور در آب گرم ۵۰ درجه سانتی گراد به مدت ۳۰ دقیقه بسیار موثر خواهد بود.

۷- بیماری لکه برگی سرکوسپورایی

بیماری لکه برگی سرکوسپورایی به وسیله قارچ Cercospora brassicicola حادث می شود. قرار دادن بذر در آب گرم ۵۰ درجه سانتی گراد به مدت نیم ساعت، ضد عفونی بذر با قارچ کش هایی مانند مانب و تیابندازول به میزان ۳ گرم برای هر کیلوگرم بذر و بالاخره رعایت تناوب زراعی، در کنترل و کم کردن شدت بیماری بسیار موثر است.

۸- بیماری غده ریشه

این بیماری بر اثر حمله نماتود به ریشه کلم موجب می شود. ضد عفونی خاک با متیل بروماید یا واپام در از بین بردن این نماتد بسیار موثر است.

کلمات کلیدی: آفات کلم ، بیماری های کلم ، آفات ، بیماری ، کلم ، گل کلم ، کلم پیچ ، کلم بروکلی

برای آشنای با کشت، پروش و مبارزه با آفات انواع سبزیجات می توان کتاب زیر را مطالعه فرمایید:

پرورش سبزی

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب