تفاوت اره های باغبانی سه لبه یا سه زاویه با اره های قدیمی در چیست؟

اره باغبانی اره سه لبه اره سه زاویه

با پیشترفت صنعت ، ابزارهای باغبانی نیز سیر تکاملی گرفته و هر روز پیشرفته از گذشت می شوند. اره های باغبانی ابزار پر کاربردی هستند که باغبانان و نجاران هر روزه با آنها سر و کار دارند. طرح های جدیدی که در سایه تحقیقات اخیر به دست آمده اند منتج به اره هایی دنده های سه زاویه شده است. این اره ها نسبت به اره های قدیمی بسیار موثر تر بوده و هنگام برش به خوبی بافت چوب را برش می دهند و مانند اره های قدیمی درون تنه درخت یا چوب گیر نمی کنند. این اره ها مشکل اره های قدمی را حل کرده و اره را از تنگناهای گذشته خارج کرده اند.

 حالت زاویه های دنده های اره : دنده اره های قدیمی زاویه های جانبی نداشتند و هنگام برش به خاطر اصطکاک زیاد و تغییر جهت دندها ، به شدت کنند شده و درون تنه درخت یا چوب گیر می کردند. اره های سه زاویه با داشتن دو حالت برای برش به گونه ای که به دو جهت چپ و راست قرار گرفته اند مشکل اصطحاک را حل کرده و درون تنه درخت گیر نمی افتند.

دنده ها : دنده های اره های قدیمی به خاطر اینکه درون تنه درخت گیر نکنند توسط باغبانان هر چند وقت یکبار به سمت چپ و راست کج می شدند . این کار سبب می شد که برش ساده تر صورت گیرد . اما پس از مدتی فشار ناشی برش ، دنده های را به حالت اولیه بر می گرداند . در اره های سه زاویه این مشکل بر طرف شده است. به خاطر اینکه اره های سه زاویه به دو سمت چپ راست تراش خورده اند و نیاز به کج کردن آنها وجود ندارد. این قضیه به اره امکان می دهد که در هر دو جهت رفت و برگشت کار برش را انجام دهد و از طرفی به خوبی خاک اره ها را به سمت بیرون هدایت کند تا وجود آنها باعث اصطکاک نشود.

مقایسه با اره های قدیمی

خاک اره وجود خاک اره نیز مزید علت بود و این اره ها به خاطر اینکه نمی توانستند به خوبی جریان خروج خاک اره را از مسیر برش هدایت کنند به مشکل بر می خوردند. این خاک اره ها در دو طرف اره درون تنه درخت جا می گرفتند و این قضیه باعث گیر کردن و قفل شده اره درون تنه چوب می شد.

 مشکل خاک اره : هنگام برش تنه چوب توسط اره ، قطعات چوب به صورت ذره ذره درآمده و خاک اره را ایجاد می کند. این خاک اره ها اگر به خوبی به سمت بیرون هدایت نشوند ، در مسیر برش باقی می مانند و به تدریج دو طرف بدنه اره را احاطه می کنند. این موضوع سبب می شود که اصطکاک بین اره و بدنه چوب افزایش یافته و اره داغ شود. با داغ شدن اره و چسبیدن خاک اره ها به بدنه اره ، تیغه اره درون تنه گیر کرده یا قفل شود. در اره های قدیمی برای اینکه دنده ها بتوانند خاک اره را به بیرون هدایت کنند دنده ها را به دو سمت چپ و راست کج می کردند . اما پس از مدتی، دنده ها به حالت اولیه باز گشت می کرد. اره های سه زاویه این مشکل را حل کرده اند چون وجود سه دنده های سه زاوله که در دوطرف بدنه تیغه تعبیه شده اند ، خاک اره را به بیرون هدایت کرده و از مسیر برش خارج می کنند.

عرض برش: عرض بدنه تیغه برش به اندازه کافی در نظر گرفته شده است تا هنگام برش و فرو رفتن اره در تنه فضای کافی جهت حرکت اره و هدایت خاک اره ها وجود داشته باشد. این مسئله سبب شده که اره درون تنه گیر نکرده و فرآیند جریان خاک اره های مختل نشود.

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب