تولید پر بازده فلفل در گلخانه

تولید پر بازده فلفل در گلخانه

شرایط محیطی مطلوب تولید فلفل گلخانه ای؟ آبیاری فلفل گلخانه؟ تغذیه و بستر کشت فلفل گلخانه ای چگونه است؟

تولید فلفل گلخانه ای

تولید فلفل گلخانه ای براساس یک چرخه سالانه کامل است. در مناطق با نور کم در زمستان تولید محصول اقتصادی نمی باشد اما به علت قیمت بالاتر فلفل در زمستان این مسأله تا حدودی جبران می شود. فلفل های شیرین تولید بوته های بلند می نمایند. پس باید ارتفاع و قوس گلخانه در ردیف های کاشت در نظر گرفته شود.

انتخاب رقم فلفل گلخانه ای با توجه به رنگ میوه، مقاومت به بیماری و میزان عملکرد صورت می گیرد. پیشنهاد می شود در یک واحد گلخانه ای بیش از یک رنگ فلفل کشت نشود.

شرایط محیطی

دما

معمولا دمای مورد نیاز در تمام مراحل رشد فلفل ۲ تا ۳ درجه سانتیگراد بیشتر از گوجه فرنگی است. این گیاه در محدوده دمایی ۱۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد رشد و نمو می کند. در صورت بروز دمای بیشتر از این محدوده سبب ریزش گل و ایجاد لکه های سوخته در نوک میوه می شود و در صورت بروز دمای کمتر از این حد باعث پوسیدگی ریشه و ریزش غنچه و برگ می شود. به طور کلی دمای مناسب گیاه در طول روز حدود ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد و در طول شب ۱۶ تا ۱۸ درجه سانتیگراد می باشد. به طور کلی دمای مناسب برای رشد رویشی (قبل از گلدهی) ۲۳ درجه سانتیگراد و برای رشد میوه ۲۱ درجه سانتیگراد می باشد.

نور

نور مناسب در زمان تولید نشاء می تواند باعث افزایش رشد نشاء شده و در طول دوره پرورش نشاء را کاهش دهد. نور مکمل در گیاهان جوان باعث افزایش وزن مخصوص میوه، وزن خشک، عملکرد، تعداد میوه و زودرسی می شود.

رطوبت نسبی

بهترین میزان رطوبت نسبی گلخانه برای رشد این گیاه حدود ۷۵ درصد می باشد. در صورت بروز دمای بالاتر از ۲۵ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی کمتر از ۶۰ درصد در گلخانه، غنچه ها و میوه های فلفل گلخانه ای ریزش می کنند و در صورت ایجاد رطوبت نسبی بالاتر، بیماری های قارچی به سرعت در گلخانه منتشر می شوند.

بستر کشت فلفل گلخانه ای

ورمی کمپوست تولیده شده از بقایای موادغذایی و ضایعات گیاهی بر بهبود ساختار فیزیکی محیط کشت، افزایش جمعیت میکروارگانیسم های مفید و توان دسترسی گیاه به مواد مؤثر در رشد که توسط میکروارگانیسم ها تولید می شود، در افزایش عملکرد فلفل نقش مثبت دارد. فلفل نیز مانند خیار، گوجه فرنگی و توت فرنگی به یک بستر عمیق و سبک همراه با مواد آلی نیاز دارد.

آبیاری

مقدار آب مورد نیاز فلفل ۳۰۰ تا ۴۰۰ لیتر در متر مربع و کمتر از گوجه فرنگی است. در صورتی که حجم آبی که در اختیار گیاه قرار می گیرد ناکافی باشد، شوری محیط ریشه افزایش می یابد. در برخی از کشورها از قارچ های میکوریزا برای ارتقای وضعیت آبی گیاه استفاده می کنند. تلقیح بوته ها با این قارچ سبب افزایش مقاومت به خشکی در بوته های فلفل می شود. روش آبیاری بر روی میزان کاپسایسین و اسید آسکوربیک در میوه تأثیر دارد. معمولا میزان کاپسایسین و اسید آسکوربیک در میوه ها در روش آبیاری سطحی در مقایسه با آبیاری قطره ای بیشتر است.

تغذیه در فلفل گلخانه ای

فلفل به سدیم بسیار حساس است و این عنصر باعث کاهش وزن میوه و عملکرد می شود. کمبود بر باعث زرد رنگ شدن نقاط در حال رشد و قهوه ای شدن رگبرگ می شود که با قرار دادن برگ در نور، قهوه ای شدن قابل مشاهده است. سیستم ریشه ای فلفل ضعیف است و بر به انتهای ریشه های جدید منتقل می گردد و در نتیجه به نقاط در حال رشد انتهای گیاه نمی رسد و علایم کمبود مشاهده می گردد.

کشت بذر

کشت بذر در فلفل به دو صورت کشت مستقیم در ردیف های اصلی و کشت به صورت غیرمستقیم (نشاء کاری) صورت می گیرد. خزانه کشت بذر فلفل باید تمیز و فاقد هر گونه عوامل آلودگی باشد.

به علت ریز بودن بذر، کشت فلفل معمولا در خزانه تولید نشاء شروع می شود. پس از ۶۰ روز نشاء فلفل را به گلخانه اصلی انتقال می دهند و یکسال تمام از آن محصول برداشت می کنند. در مناطق جنوبی ایران می توان از اوایل تیر ماه کشت در خزانه را شروع کرد. البته به علت گرمای هوا در این مناطق می بایست محیط مناسب رشد برای خزانه را ایجاد نمود.

برای مطالعه بیشتر در مورد این محصول می توانید کتاب زیر را مطالعه نمایید

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب