در انتخاب قطره چکان ها باید به چه مواردی دقت کنیم؟

در انتخاب قطره چکان ها باید به چه مواردی دقت کنیم

انتخاب قطره چکان مناسب یکی از حساس ترین مراحل در طراحی یک سیستم آبیاری محسوب می شود. انتخاب قطره چکان ها معمولا به صورت آزمون و خطا انجام می شود و نیازمند تجربه می باشد و نمی توان یک دستورالعمل کلی در مورد آن نوشت و حتی گاهی مجبور به تغییر قطره چکان انتخاب شده هم میشویم.

در انتخاب یک قطره چکان باید به مواردی توجه نمود که در زیر آمده است:

– دامنه تغییرات دبی با توجه به حدود تغییرات ساخت

– رابطه دبی – فشار قطره چکان که توسط شرکت سازنده ارایه می شود.

– توان معادله دبی – فشار

– دامنه مناسب فشار کارکرد

– حساسیت به گرفتگی که بهتر است قطره چکان هایی انتخاب شوند که دارای خاصیت خود شویندگی باشند همچنین برای مطالعه بیشتر می توانید مقاله چگونه قطره_چکان گرفته خود را باز کنیم را مطالعه نمایید

– درصد سطح خیس شده

– تغییرات مجاز فشار برای مطالعه بیشتر می توانید مقاله چگونه قطره_چکان های PC را تشخیص و در کجاها استفاده کنیم را بخوانید

– سیستم تصفیه آب برای اطلاعات بیشتر مقاله برای گرفتگی های فیزیکی و بیولوژیکی از چه فیلترهایی استفاده کنیم را بخوانید

– هزینه

از بین عوامل فوق، درصد سطح خیس شده و حساسیت قطره چکان ها دو عامل مهم تر در انتخاب قطره چکان مناسب می باشند.

همچنین انتخاب یک قطره چکان به عوامل دیگری مانند نوع خاک ، نیاز آبی گیاه ، دبی قطره چکان ، کیفیت آب و ناهمواری های زمین نیز بستگی دارد بعد از در نظر گرفتن این عوامل عامل مهم و عمدتا تاثیر گذار دیگر که باید بررسی شود هزینه های قطره چکان و همچنین خصوصیات قطره چکان بر روی هزینه های شبکه لوله و سیستم تصفیه آب است.

نکته دیگر در انتخاب یک قطره چکان ، تامین نیاز آبی گیاه است. نوع و تعداد قطره چکان ها باید به گونه ای باشد که ۳۳ تا ۶۶ درصد مقطع افقی خاک در منطقه فعال توسعه ریشه ها را خیس کند.

یک قطره چکان ها ایده آل باید دارای خصوصیات زیر باشد:

– بادوام

– هزینه پایین

– قابلیت کارکرد با دبی نسبتا پایین به طوریکه برای همه قطره چکان ها باوجود تغییرات در ساخت ، اختلاف فشار مورد انتظار در اثر افت اصطکاک و اختلاف ارتفاع و تغییرات ناشی از درجه حرارت آب، تقریبا ثابت باشد.

– مجرای آن نسبتا بزرگ و خود شوینده باشد تا مانع از گرفتگی شود.

انتخاب قطره چکان معمولا به طریق زیر و بصورت قدم به قدم انجام می گیرد:

۱- نوع کلی قطره چکان مناسب با شرایط آب، خاک و گیاه انتخاب می شود.

۲- از بین قطره چکان های نوع کلی ، قطره چکان هایی که با دبی ، فاصله و سایر عوامل طراحی از جمله مساحت خیس شده همخوانی بیشتر دارد انتخاب می شود.

۳- متوسط دبی قطره چکان و متوسط فشار لازم مشخص می گردد.

منبع: کتاب طراحی سیستم های آبیاری قطره ای تالیف امین روشنی صفحه ۶۷

قطره چکان

گروه: آبیاری
یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب