در نوسازی چمن چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟

نوسازی و چمن کاری

نوسازی چمن ها فرایندی است که در آن چمن قدیمی را از بین می برند و آنرا با چمن جدید جایگزین می کنند. این فرایند طبیعتا نیاز به عملیاتی چون تسطیح ، شخم زنی زمین و دیگر فعالیت ها ندارد. نوسازی هنگامی انجام می شود که چمن کیفیت خود را از دست داده باشد ولی شیب و سطح زمین مطلوب بوده و نیازی به شخم زنی و کود دهی ندارد.

زمان نوسازی چمن

بهترین زمان برای نوسازی به گونه چمن بستگی دارد. چمن های فصل سرد در آخر تابستان و اول پاییز و چمن های فصل گرم در اول فصل رشد هنگامی که خاک گرم شده ، کاشته می شوند. در صورتی که از علف کش های پیش رویشی استفاده شده است، بهتر است کاشت به تاخیر بیفتد.

مراحل نوسازی

اولین مرحله نوسازی ، از بین بردن سبزفرشها و علف های هرز موجود می باشد. در این مرحله علف کش های غیر انتخابی که قابلیت انتقال به اندام های زیرزمینی مانند ریزوم را دارند، استفاده می شود.

استفاده از علف کش ها در چمن

بهترین علف کش گلیفوسیت (رانداپ) می باشد. این علف کش بیشتر باریک برگها و پهن برگ ها را از بین می برد و قابلیت انتقال به قسمت های زیرزمینی را دارد. مزیت دیگری که این علف کش دارد این است که در تماس با خاک غیر فعال می شود و به بذرهای چمن جوانه زده آسیب نمی رساند. کاشت بذر می تواند در همان روز انجام شود. ولی با این وجود پیشنهاد می شود که تا ۱۰ روز بعد از به کاربردن علف کش ، کاشت انجام نشود. به طور کلی از خسارت این علف کش به جوانه زنی چمن ها نباید نگران بود.

پس از علف کشی بهتر است چمن های قدیمی با چمن زن از ارتفاع ۱.۵ تا ۲ سانتی متری کوتاه شوند. این کار سبب ایجاد شرایط نوری مناسب برای جوانه زنی چمن های جدید می شود. مرحله بعد بستگی به این دارد چه مقدار پوشال در سطح زمین موجود می باشد.

بذرها باید در تماس با خاک باشند و آنهایی که در پوشال جوانه می زنند به سختی زنده مانده و رشد می کنند. لایه ضخیم پوشال (بیش از ۲.۵ سانتی متر) بهتر است که با دستگاه برش چمن­فرش، حذف شود و از بین برود. برای از بین بردن لایه های نازک پوشال ، استفاده از شن کش قوی در ۲ جهت می تواند مفید باشد و بیشتر پوشال ها را جمع می کند. در صورت فشرده بودن خاک ، هوادهی خاک نیز ضروری است و سبب ایجاد شرایط خوبی برای جوانه زنی می شود.

پس از حذف پوشال و هوادهی ، بذرها بر سطح خاک کاشته می شوند. به علت از بین رفتن برخی از بذرها در زمان جوانه زنی بر سطح خاک ، پیشنهاد می شود که میزان استاندارد بذر مورد نیاز را ۲۰ درصد افزایش داد. در صورت امکان می توان از مالچ پاشی برای جوانه زنی بهتر استفاده کرد. همچنین می توان از شن کش برای زیر خاک کردن بذرها استفاده نمود. مرحله آخر اضافه کردن کوددهی آغازین ( که همانند کاشت بذر عادی است) به سطح خاک است. مراحل آبیاری و مراقبت های پس از کاشت نیز باید پس از نوسازی چمن انجام شود.

برای آشنایی بیشتر با مراحل کشت چمن کتاب زیر را مطالعه فرمایید.

چمن

کلمات کلیدی: نو سازی چمن ، هوادهی زمین چمن ، کاشت چمن ، حذف پوشال از زمین چمن، استفاده از علف کش در چمن، مراحل نوسازی چمن.

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب