در کاشت سورگوم به چه نکاتی باید توجه کرد؟

در کاشت سورگوم به چه نکاتی باید توجه کرد؟

سورگوم یا همان ذرت خوشه ای یکی از پنج گیاه زراعی عمده دنیا است و در بین غلات بعد از گندم، برنج، ذرت و جو مقام پنجم را دارا می باشد. سورگوم با شرایط آب و هوایی ایران به خصوص مناطق گرم و خشک و معتدل سازگاری خوبی دارد. کاشت سورگوم در مناطق مرطوب با استفاده از ارقام مناسب و در مناطق سرد با رعایت تاریخ کاشت در اواخر بهار و اوایل تابستان امکان پذیر است.

فواصل و تراکم کاشت

تراکم کاشت مناسب سورگوم در هر منطقه (فاصله ردیف و فاصله بوته ها روی ردیف) به رطوبت قابل دسترس، حاصلخیزی خاک، روش کاشت، سیستم آبیاری، ماشین آلات کشاورزی، داشت و برداشت و همچنین رقم مورد کشت وابسته است.

در سورگوم دانه ای فاصله ردیف ها ۴۵ سانتی متر و فاصله بوته ها روی هر ردیف ۶ سانتی متر می باشد و در سورگوم علوفه ای که برداشت با چاپر انجام می شود، فاصله ردیف ها ۷۰ سانتی متر و فاصله بوته روی هر ردیف ۳ سانتی متر است.

عمق مناسب کاشت بذر

عمق مناسب کاشت بذر سورگوم در بستر با خاک سبک ۲ تا ۳ سانتی متر و در بستر با خاک فشرده و سنگین ۵ تا ۶ سانتی متر می باشد.

خاک

سورگوم در خاک های حاصلخیز با زهکش و ساختمان خوب و بافت متوسط عملکرد بالایی دارد. این گیاه در خاک هایی که برای کشت محصولات زراعی دیگر مناسب نیستند مانند خاک های شور و قلیایی با pH حدود۹-۸ عملکرد قابل قبولی دارد.

آبیاری سورگوم

سورگوم به کم آبی مقاوم بوده، ولی لازم است در شرایطی که این محصول در اراضی آبی کشت می شود، در روزهای اولیه کاشت آبیاری ها با فاصله کوتاه تری (۷ تا ۸ روز) نسبت به مراحل بعدی انجام شود، تا محصول به طور یکنواخت سبز و مستقر گردد. بعد از مرحله استقرار گیاه آبیاری های بعدی با فاصله بیشتری (۸ تا ۱۰ روز)، بسته به نقاط مختلف آب و هوایی صورت گیرد. به طور کلی سورگوم در طول دوره رشد خود ۳۵ تا ۴۰ درصد کمتر از ذرت آب مصرف می کند.

برداشت سورگوم

برداشت سورگوم بسته به رقم و نوع استفاده از آن (چرای مستقیم، تهیه سیلاژ علوفه ای، علوفه تر و خشک) در زمان های مختلفی صورت می گیرد. سورگوم هایی که به مصرف چرا می رسند در زمانی که ارتفاع بوته ها حدود یک متر شد، اقدام به چرای مستقیم آن ها می گردد و در صورتی که بخواهیم به عنوان علوفه تر و خشک مورد استفاده قرار دهیم وقتی ارتفاع بوته های ارقام علوفه ای به حدود ۱۵۰ سانتی متری رسید (و یا در ابتدای ظهور خوشه) اقدام به چین برداری می کنیم. در خصوص ارقام سیلویی به طور کلی ارتفاع آن ها از ارقام علوفه ای کمتر بوده و در آخر مرحله خمیری اقدام به برداشت با ماشین چاپر ذرت و یا چاپر خورشیدی می کنیم.

کلمات کلیدی: سورگوم ، ذرت ، ذرت خوشه ای ، ذرت علوفه ای

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب