راهنمای کاربردی پرورش خیار – توصیه هایی از محققان دانشگاه Cornell University آمریکا

راهنمای کاربردی کاشت . پرورش خیار

خزنده، جزو سبزیجات(فصل گرم)- کدو شکل

نام علمی خیار: cucumis sativus

تیره ی کدوییان

پرورش خیار چه برای درست کردن خیارشور چه برای خوردن آسان است در صورتی که خاک خوب، نور کامل آفتاب و رطوبت کافی داشته باشد و قبل از عملیات کاشت صبر کنید تا هوا گرم شود.

ویژگی های مکان کشت

نور خورشید:

– نور کامل

شرایط خاک:

– خاک دانه درشت

– حاصلخیزی بالا

خاک دانه درشت حاصلخیز و غنی از موارد آلی با ph تقریبا خنثی. تا زمانی که میوه برسد به رطوبت زیاد و مداوم نیاز است. ممکن است در بستر کاشت خشک طعم تلخ پیدا کند. خیار نیاز به تغذیه ی مقدار زیادی نیتروژن و خاک حاصلخیز دارد.

مکان های خاص:

– محفظه های موجود در فضای باز- از خیازهای بوته ای استفاده و به خوبی آبیاری کنید.

ویژگی های گیاه:

چرخه ی زندگی: یک ساله

دشواری مراقبت: آسان

پرورش خیار اگر خاک خوب، آب فراوان و نور کامل آفتاب فراهم باشد دشوار نیست . قبل از کاشتن خیار، صبر کنید تا خاک و آب گرم شوند و اگر مشکل آفت دارید از پوشش های ردیفی پارچه ای استفاده کنید.

ارتفاع: 30 تا 180 سانتی متر

گونه های خزنده میتوانند با نگه دارنده بیش از 180 سانتی متر به سمت بالا رشد کنند و یا اینکه روی زمین گسترش یابند.

گستردگی: 30 تا 180 سانتی متر

گونه های بوته ای تنها به اندازه ی 0.2 الی 0.3 متر مربع فضا اشغال میکنند در حالی گونه های خزنده، بدون نگه دارنده میتوانند تا بیش از 180 سانتی متر بر روی زمین رشد کنند.

زمان شکوفه دهی:

– اواسط تابستان

– اواخر تابستان

– اوایل پاییز

رنگ گل: زرد

رنگ برگ ها: سبز متوسط

بافت برگ: متوسط

شکل:

– ایستاده

– بالارونده/خزنده

شکل گل: مشابه مورد بالا

ملاحظات ویژه

ویژگی های خاص:

– خیار گیاه بومی امریکای شمالی نیست- احتمالا قبل از گسترش در آفریقا و آسیای جنوب شرقی اصلیتش در هند بوده است.

– ثمره اش میوه های تزیینی است – طیف گسترده ای از اندازه شکل و رنگ دارد که میتواند برای تزیین استفاده شود.به داربست آویزان میشود تا میوه ها بیشتر به نظر آیند.

کاربردهای ویژه:

– قابل پرورش در محیط مسکونی-گونه های بوته ای و خزنده میتوانند در کاشت های تزیینی استفاده شوند.

اطلاعات مربوط به رشد:

چگونگی کاشت:

خیار با استفاده از بذر تکثیر میشود.

دمال لازم برای جوانه زدن: 15 تا 32 درجه ی سانتی گراد – خیار را تا زمانی که دمای خاک به 18 درجه ی سانتی گراد نرسیده نکارید.

زمان لازم برای پدیدار شدن جوانه ها: 3 الی 10 روز- میتواند در دمای 27 الی 32 درجه ی سانتی گراد در عرض سه روز جوانه بزند. روند جوانه زنی در هوای سرد تر میتواند تا ده روز یا بیشتر طول بکشد.

نگهداری و مراقبت:

خیار خیلی حساس نسبت به سرما است. خیار نیاز دارد به خاک و هوای گرم چه بذرش به صورت مستقیم کاشته شود یا اینکه غرس شود. برای کاشت زودتر از موعد عجله نکنید. اگر دمای خاک زیر 10 درجه ی سانتی گراد باشد بذر ها جوانه نمیزنند و تنها در دمای 20 درجه ی سانتی گراد به آهستگی رشد میکند.

بذرها را مستقیما در عمق 2.5 تا 4 سانتی متری، یا در ردیف ها ( با فاصله ی 5 سانتی متری از هم در ردیف هایی که از هم 1.5 تا 2 متر با یکدیگر فاصله دارند) یا بر روی پشته هایی از خاک (3 تا 6 بذر روی هر پشته و پشته ها به فاصله ی 1 تا 1.5 متر از یکدیگر قرار گرفته اند) بکارید.

گیاه ها را به فاصله ی 2.5 تا 4.5 متر از یکدیگر تنک کنید در ردیف ها یا بر روی هر پشته 2 الی 3 گیاه بکارید. گیاهان را هنگام تنک کردن  ببرید جهت جلوگیری از تداخل با ریشه های گیاهانی که در نزدیکی کاشته شده اند.

برای مطالعه بیشتر در مورد نحوه هرس گیاه خیار مقاله هرس بوته های خیار گلخانه ای چگونه صورت می گیرد؟ را مطالعه نمایید

برای محصولات تازه از مالچ های پلاستیکی سیاه و پوشش های ردیفی یا سایر پوشش های محافظتی جهت تسریع گرم شدن و محافظت از گیاهان استفاده کنید. بذرهای خیار را مستقیما در منفذهایی درون پلاستیک بکارید. خیارهایی که دانه هایشان درون پلاستیک سیاه کاشته شده است اغلب محصول بزرگتری میدهند.

برای افزایش میزان محصول اولیه گیاه را 3 الی 4 هفته قبل از غرس کردن بکارید. در هر گلدان 6 سانتی متری سه عدد بذر بکارید و در هر گلدان، به یک یا دو گیاه تنک کنید. گیاه را در طول روز با دمای 20 درجه ی سانتی گراد و در شب با دمای 15.5 درجه ی سانتی گراد پرورش دهید. مراقب باشید هنگام عادت دادن گیاه به شرایط محیط بیرون آن را در معرض سرما قرار ندهید.

گیاهانی با یک یا دو برگ حقیقی بهترین مورد برای غرس کردن هستند. پس از پشت سر گذاشتن خطر سرمازدگی و ثبات وضعیت هوا، گیاه را در مالچ های پلاستیکی سیاه یا خاک گرم باغ غرس کنید. دقت کنید که در هنگام غرس کردن به ریشه ها آسیب نرسانید. در صورت استفاده از گلدان های پیتی، قبل از غرس کردن گیاه از اینکه گلدان ها کاملا پرشده اند و به خوبی در زیر خاک دفن میشوند اطمینان حاصل کنید. درصورت استفاده از پوشش ردیفی، هنگامی که گل ها شروع به شکوفه زدن میکنند آنها جهت اطمینان از درست انجام گرفتن گرده افشانی بردارید.

برای تداوم برداشت محصول، عملیات کاشت را هر 2 الی 3 هفته تا حدود 3 ماه قبل از اولین سرمازدگی پاییز به صورت پی در پی انجام دهید. حدود 1 ماه قبل از اولین سرمازدگی، شروع به نیشگون گرفتن گلهای جدید کنید تا گیاهان، به میوه های در حال رسیدن انرژی برسانند.

برای حفظ فضا، خیارهای خزنده را به سمت یک داربست هدایت کنید. ( از این مطلب که گیاهان بسته شده به داربست بر سر سایر گیاهان آفتاب دوست سایه نمی اندازند اطمینان حاصل کنید ). این کار باعث افزایش جریان هوا میشود. ( باعث کاهش بیماری ها میشود ) و عملیات برداشت را تسهیل میکند و میوه ی صاف تری تولید میکند. برای جلوگیری از آسیب به ریشه ی گیاه داربست را قبل از کاشت یا غرس کردن گیاه کار بگذارید. گیاهان را به فاصله ی 25 سانتی متر از یکدیگر قرار دهید. تاک هایی که نسبت به داربست بلندای بیشتری  دارند را جهت تحریک رشد افقی نیشگون بگیرید.

بیشتر خیار ها هم گل ماده دارند هم نر. اول گلهای نر شکوفه میزنند و گرده تولید میکنند ولی میوه ای نمیدهند. گونه های دیگر غالبا یا منحصرا گلهای ماده تولید میکنند. بسته های بذر در این گونه ها، برای تولید گرده ،شامل تعداد اندکی بذر از گونه هایی که گل نر تولید میکنند نیز هستند (که معمولا با رنگ نشانه گذاری شده اند). از اینکه هنگام تنک کردن، گیاهان گرده افشان را از بین نمیبرید اطمینان حاصل کنید.

خیارها به خاک حاصلخیز، کود نیتروژنی و یا مقادیر اضافی از منابع مواد آلی غنی از نیتروژن نیاز دارند. برگ های رنگ پریده و زرد فام نشان دهنده ی کمبود نیتروژن هستند. برنزه شدن برگ نشانه ی کمبود پتاسیم است.

به هدف کاهش استرس ناشی از بیماری ها و آفات، گیاه را در بستری که طی دو سال اخیر در آن خیار پرورش داده اید نکارید. گونه های مقاوم را برای جلوگیری از بسیاری از بیماری ها و یا برای کمک به جریان هوای خوب گونه های خیار خزنده ی داربستی را برگزینید.

آفات:

سوسک های راه راه یا نقطه دار خیار- خیمه هایی با توری ریز بافت یا نازک  بسازید یا از پوشش های ردیفی شناور بر روی نهال ها و گیاهان بذری جوان استفاده کنید. این پوشش ها را هنگام کاشت، در مکان مدنظر قرار دهید و قبل از اینکه هوا در میانه ی تابستان خیلی گرم شود، آنها را بردارید. مهار سوسک ها برای پیشگیری از پوسیدگی باکتریایی خیار مهم است ولی این مطلب در سایر محصولات رونده اهمیت کمتری دارد.

شته ها:

 برای زدودن شته ها از روی گیاه میتوان از فشار شدید آب استفاده کرد. گیاه راهر چند وقت یکبار به مقدار نیاز در صبح زود با آب بشویید. حضور شکارچیان طبیعی  مانند شته های خاکستری_قهوه ای یا شته های متورم پارازیته شده ، حشره ی الیگتور، لاروهای سوسک ماده و حشرات بالتوری را بررسی کنید.

شته ی تاک کدو- شته ها را با دست بردارید و نابود کنید. پس از عملیات برداشت پسماند محصول را از بین ببرید.

بیماری ها:

پوسیدگی باکتریایی (ERWINIA tracheiphila)- گیاهان آلوده را بچینید و دوربیندازید یا نابود کنید. سوسک های خیار که باعث انتشار باکتری میشوند را مهار کنید. ( قسمت سوسک های نقطه دار یا راه راه خیار را مشاهده کنید). به محض پیدا شدن سوسک های آنها را کنترل کنید. برخی از گونه های خیار کمتر مستعد پوسیدگی باکتریایی هستند ولی ممکن است در دسترس نباشند.

سفیدک پودری(آردی)- از انبوه سازی گیاهان بپرهیزید. گیاهان را با فاصله از یکدیگر بکارید تا به هوا اجازه ی جریان یافتن بدهید. علف های هرز اطراف گیاهان و محوطه ی باغ را برای بهبود جریان هوا بزدایید. در پاییز تمام برگهای و میوه های افتاده را بیمار را جمع آوری کنید و دور بیندازید. گونه های مقاومی مثل خیار مارکت مور 76، slicemaster و raider را بکارید.

خال زدگی: حتی الامکان از خیس کردن برگ ها خودداری کنید. آبیاری را در ابتدای روز انجام دهید تا بخش هایی از گیاه که بالای سطح زمین قرار دارند سریع تر خشک شوند. از انبوه سازی گیاهان خودداری کنید. گیاهان را با فاصله از هم بکارید تا به هوا اجاره ی جریان یافتن بدهید.

ویروس موزائیک خیار- گیاهان آلوده را بردارید و دور بندازید یا از بین ببرید. گونه های مقاومی مثل  pacer,marketmore 76,dasher II,slicemaster,spacemaster و  sweet success بکارید. شته هایی را که موجب گسترش ویروس میشوند را کنترل کنید. علف هرزهای هرساله مانند milkweed,marshcress و yellow rocket را از بین ببرید و از انجام عملیات کشت در کنار خیارهای تزئینی مستعد بیماری خودداری کنید.

سایر بیماری ها:

آنتراکنوز(تاول سیاه) خیار

لکه ی برگ

سفیدک کرکی

منبع

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب