راه های مقابله با مگس میوه مدیترانه ای

“تکنولوژی های جدید کشاورزی- حذف مدیریت شده آفات و حشرات موذی” is locked تکنولوژی های جدید کشاورزی- حذف مدیریت شده آفات و حشرات موذی

مگس میوه مدیترانه ای یکی از بزرگترین معضلات و آفات میوه و سبزیجات به حساب می آید که به خاطر مقاومت بالایی که نسبت به تغییرات آب و هوایی دارد در اکثر نقاط دنیا دیده می شود. برای کنترل این آفت می توان از راه هایی همچون استفاده از تله های چسبنده ، تله فرومونی یا به کار گیری روشهایی همچون قرنطینه یا جمع آوری و دفن میوه های آلوده ریخته شده در پای درخت بهره گرفت.

در زیر به بخشی از راه حل ها مربوط به مقابله با مگس مدیترانه ای می پردازیم.

 کنترل : اولین قدمی که در زمینه مدیریت و کنترل این آفت می توان برداشت ، ردیابی و شناسایی آن در مناطق مختلف زراعی است . این مهم اکنون توسط یکی از راه های زیر به انجام می رسد که هر کدام شرایط خاص خود را دارد و بازخورد ویژه ای را به ما می دهد:

الف: تله زرد چسبنده: این وسیله شامل یک صفحه زرد رنگ چسبان است که به خاطر مواد به کار برده شده در آن و رنگ و بویی که دارد حشرات را به سمت خود جذب می کند. این روش در جمعیت بالای مگس ها کارآیی بهتری دارد. در میان مگسهای به دام افتاده می توان نرخ آمار مگس های میوه مدیترانه ای را تخمین زد.

ب: تله مکفیل : تله مکفیل سه سوراخه که توسط یک ماده جلب کننده شارژ شده و بیشتر حشرات جنس ماده را به سمت خود کشیده و به دام می اندازد.

ج: تله مکفیل فرومونی : این تله توسط فرومونی جلب کننده شارژ شده و برخلاف تله مورد (ب) مگسهای نر را به سمت خود جذب کرده و اسیر می سازد.

د: تله فرومونی دیاموند : که شامل یک صفحه چسبان است که با فرمون جلب کننده شارژ شده و مگسهای نر را به سمت خو جلب می سازد.

 نحوه قرار گیری تله ها: باید توجه داشته باشید که تله ها باید در ارتفاع ۱۵۰ تا ۱۸۰ سانتی متری زمین نصب شده و در قسمت جنوبی به سمت داخل درخت قرار گیرند.

در صورتی که با روشها بیان شده در بالا یا سایر روشها، مگس میوه رد یابی شد، می توان روش ها کنترلی زیر را به موقع اجرا گذاشت:

 قرنطینه : تا حد امکان از انتقال میوه های آلوده به مناطق سالم جلوگیری کنید تا از انتشار آفت توسط جابه جایی مگس و لارو آن مقابله شود.

روش مکانیکی : این روش بیشتر مربوط به حذف مکانیکی آثار برجای مانده از میوه ها و مگسهاست. به عنوان مثال با جمع آوری روزانه میوه های آلوده و ریخته شده در پای درخت و نابودی و دفن آنها در عمق ۵۰ سانتی متری خاک می توان از انتشار آفت جلوگیری کرد. پاشیدن آهک بر روی میوه های آلوده نیز می تواند مفید باشد.

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب