از چه سمومی می توان در گلخانه استفاده نمود؟

سموم مورد استفاده در گلخانه ها

تقسیم بندی سموم مورد استفاده در گلخانه ها بر اساس عوامل هدف در طبقه بندی های زیر قرار می گیرد:

قارچ کش ها

باکتری کش ها

حشره کش ها

کنه کش ها

نماتد کش ها

جونده کش ها

حلزون کش ها

از بین موارد فوق قارچ کش ها، حشره کش ها و کنه کش ها از اهمیت بالایی در کنترل آفات و بیماری های گلخانه های خانگی برخوردارند. محلول پاشی متدوال ترین روش استفاده از سموم در گلخانه های خانگی به حساب می آید. شما با خرید یک محلول پاش دستی میتوانید به راحتی آفات گلخانه خانگی خود را کنترل کنید. توجه داشته باشید در سیستم های کشت بدون خاک، میتوان برخی از سموم قابل حل و سیستمیک را در آب آبیاری حل کرده و به مصرف گیاه رساند. آنچه که باید در هنگام محلول پاشی به آن توجه داشته باشید هم خوردن سم با دسته ای است که بر روی در آن تعبیه شده است. در مورد سمپاشی به سه موضوع مقاومت، گیاه سوزی و سازگاری باید توجه ویژه داشت. که در این مقاله به آنها اشاراتی خواهیم داشت.

مقاومت

از زمانی که در کشاورزی استفاده از سموم متداول شد پدیده مقاومت به سموم در آفات افزایش پیدا کرد. به این معنا که حشرات بعد از در معرض سم بخصوصی قرار گرفتن در برابر آن سم مقاوم می شدند چرا که پس از زاد و ولد نسل بعدی نسل مقاوم تری در برابر آن سم بود. به این ترتیب با مرور زمان و استفاده مرتب از سم در برابر آن سم مقاوم می شدند. لذا توصیه گیاهپزشکان استفاده از سموم مختلف به صورت ترکیبی و متناوب است نکته مهمی که بسیاری از گلخانه داران با بی توجهی به آن موجب طغیان یک آفت خاص در گلخانه شده اند و اکنون دیگر راهی برای مقابله با آن نمی شناسند.

گیاهسوزی

همانطور که در شماره قبل اشاره کردیم، گیاهسوزی پدیده ای است که در اثر استفاده بی موقع و نامناسب از سموم پدید می آید. لذا زمان سمپاشی و مقدار استفاده از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین نوع سم، موادی که با سم اختلاط پیدا می کنند نظیر مصرف زیاد روغن ولک و رطوبت بالای  گلخانه هر یک می تواند در پدیده سوختگی نقش داشته باشد. پدیده گیاه سوزی با برخی بیماری ها اشتباه گرفته می شود و معمولا زمانی که گیاه در رشد رویشی قرار دارد آسیب های مهمی وارد می کند.

 سازگاری سموم با یکدیگر

برای آشنایی با اینکه دو سم با هم بخوبی مخلوط می شوند یا نه، ابتدا برچسب روی سم را مطالعه کنید. در بسیاری از موارد اطلاعات این چنینی بر روی برچسب قوطی سم درج شده است. اگر اطلاعات مدنظر وجود نداشت می توانید بصورت آزمایشی در نیم لیتر آب دو سم را متناسب نیم لیتر آب مصرفی حل نموده و مشاهده کنید که آیا این دو سم و آب بخوبی با هم محلول شده اند یا خیر و سپس تاثیر آن را بر روی چند گیاه بصورت آزمایشی بررسی کنید.

تعیین زمان دقیق سمپاشی

برای برخی آفات بهترین زمان برای اثر گذاری بیشتر سم زمانی است که حشرات به دام افتاده بر روی کارت های زرد چسبان در گلخانه افزایش چشم گیری داشته است. استفاده از این تله های زرد رنگ علاوه بر کنترل بهتر آفات به شما در مدیریت استفاده از سموم کمک می کند.

به طور کلی شناخت بهتر آفت یا بیماری در کنترل شیمیایی آن بسیار موثر است در مورد آفات سیکل زندگی آنها و نحوه خسارت در تعیین سم اهمیت دارد.

کلمات کلیدی: آفات ، آفات گل رز ، سموم ، سموم گلخانه ای

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب