شرایط محیطی مطلوب جهت کشت درختچه های آبدوست زغال اخته

شرایط محیطی مطلوب جهت کشت درختچه های آبدوست زغال اخته

زغال اخته دوستدار چه نوع شرایط آب و هوایی است؟

با مقایسه مناطق عمده پراکنش زغال اخته، می توان گفت درختچه زغال اخته، دوستدار آب و هوای معتدل و کوهستانی با زمستان های ملایم و تابستان های خنک است.

همچنین اگرچه نور خورشید باعث رنگ گیری بهتر میوه و رشد درختچه می شود ولی در مناطقی که به علت سایه درختان دیگر نور کمی به آن می رسد، باز هم می تواند به رشد طبیعی خود ادامه دهد.

زغال اخته در چه محدوده ای از تغییرات درجه حرارت می تواند رشد مناسبی داشته باشد؟

درختچه زغال اخته می تواند درجه حرارت های ما بین ۳۰- تا ۴۰+ درجه سانتیگراد را تحمل نماید. نیاز سرمایی این درختچه ۱۲۰-۱۰۰ روز در درجه سرمادهی ۱۰ درجه سانتیگراد می باشد.

جوانه های گل زغال اخته تحمل دمای پایین تر از ۱۰- درجه سانتیگراد در زمستان و سرماهای بهاره را ندارند و در این شرایط امکان ریزش گل های آن وجود دارد.

رطوبت نسبی مورد نیاز درختچه های زغال اخته چه مقدار می باشد؟

زغال اخته برای رشد مناسب به رطوبت کافی نیاز دارد که وجود مه باعث بالا رفتن رطوبت نسبی هوا و رشد مطلوب تر درختچه می شود. وجود رطوبت نسبی تا حدود ۷۰-۵۰ درصد باعث رویش مناسب آن می گردد.

برای تولید زغال اخته با کیفیت مطلوب چه میزان بارندگی نیاز می باشد؟

درختچه زغال اخته گیاهی آبدوست است که در کنار جریان آب و مناطق پر آب رشد بهتری می کند و در مناطق عمده رویش این گیاه، چشمه ها و رودخانه های دائمی و فصلی جریان دارد.

می توان گفت اولین و مهم ترین فاکتور در پرورش زغال اخته آب است و در مقابل کم آبی از  خود علائم تنش نشان داده و میوه آن کوچک و ریز شده و برگ های آن به رنگ زرد تغییر می یابد.

در هر منطقه، مقدار، شکل و پراکنش بارندگی برای تأمین نیاز آبی و سالم زیستن درختچه زغال اخته بسیار مهم است. بسیاری از منابع آبی این درختچه توسط رودخانه های فصلی تأمین می شود که گاهی در تابستان خشک می شوند. ولی زمان بارش بسیار مهم است، چرا که اگر بارندگی و ابری بودن هوا در فاصله زمانی تشکیل تا رسیدن میوه باشد، در این صورت خطر بروز بیماری قارچی و ریزش میوه در زمان رسیدن خواهد بود که این امر باعث کاهش تولید میوه از ۱۰۰ درصد به ۲۰ درصد می شود.

با مقایسه مناطق عمده پراکنش زغال اخته، می توان گفت در مناطقی که میانگین بارندگی سالانه بین ۴۰۰-۳۰۰ میلی متر است، به شرط وجود منابع آبی همچون رودخانه ها، درختچه زغال اخته برای رویش خود مشکلی ندارد.

خاک مناسب جهت کشت زغال اخته چه خاکی است؟

درختچه های زغال اخته در انواع خاک های شنی، لومی، رسی و در اسیدیته خاک بین ۸-۴ رشد می کند.

برای رشد بهتر بایستی در خاک های شنی-رسی، سبک، هوموس دار و غنی از مواد آلی، با زهکش مناسب پرورش یابد. ایجاد پوشش مالچ باعث رشد بهتر ریشه و استقرار بهتر درختچه می شود.

نکته حائز اهمیت در مورد جنس خاک این است که گیاه زغال اخته فوق العاده به فشردگی بیش از حد، شوری، نمک و کربنات کلسیم، خشکی و غرقابی بودن خاک، حساسیت نشان می دهد. به دلیل اینکه ریشه زغال اخته سطحی بوده و دارای رشد کمی است، این درختچه به عمق خاک زیادی نیاز ندارد، به طوری که در خاک های با عمق ۸۰-۶۰ سانتی متر کشت می شود.

می توانید اطلاعات تکمیلی در ارتباط با کشت زغال اخته را در کتاب زغال اخته کاشت، داشت، برداشت مطالعه فرمایید.

کتاب زغال اخته کاشت، داشت و برداشت

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب