شوری خاک از چند طریق رشد گیاه را محدود می کند؟

 شوری خاک از جمله پدیده هایی است که امروزی برخی از زمین های کشاورزی را درگیر کرده است. این پدیده بر روی میزان محصول و همچنین میزان آبی که توسط گیاه جذب می شود اثر نامطلوبی بر جای می گذارد. شوری خاک موجب اختلال و تغییر روند رشد گیاه شده و مانع جذب مواد موثر از خاک می گردد.

۱-آب قابل استفاده گیاه را کاهش می‌دهد؛

 در خاک ها شور ، گیاهان به پژمردگی بیشتری دچار می شوند . این پدیده اصطلاحا خشکی فیزیولوژیکی نام دارد. زیرا به دلیل شوری خاک بستر، گیاهان از جذب آب درون خاک ناتوان می شوند.

۲- مسمومیت؛

بعضی از یونها در مقادیر زیاد در خاک های شور یافت می شوند. این یونها به میزان فراوان توسط گیاه جذب شده و در آن ایجاد مسمومیت می کنند. از بین این مواد ، یونهای کلر ، سدیم و بور ، بیشترین تاثیر را بر روی گیاه می گذارند.

۳-  عدم تعادل تغذیه‌ای؛

وجود یونها تنها در مسمومیت گیاه ایفای نقش نمی کنند. بلکه تغذیه گیاه را نیز دچار اختلال می نمایند. این یونها در خاک های شور بیشتر از سایر خاک ها دیده می شوند. به عنوان مثال در یک نوع از خاک شور، به خاطر اشباع بودن بیش از حد آن توسط کلر و طبیعتا جذب آن توسط بافت گیاه ، جذب نیترات و سولفات در گیاه رو به کاهش می گذارد . این در حالی است که نیترات و سولفات از جمله مواد موثر و یونهای ضروری برای تغذیه گیاه به حساب می آیند.

در مثالی دیگر ، وجود شوری خاک سبب شده که سدیم آن توسط گیاه بیش از حد دریافت شود . جذب این ماده توسط گیاه سبب کاهش جذب پتاسیم که برای رشد گیاه موثر است می گردد.

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب