علایم کمبود برخی مواد مواد معدنی در بوته گوجه فرنگی – بخش اول

مواد معدنی جزو موادی هستند که از طریق بافت خاک یا از طریق کود های اضافه شده به خاک برای گیاهان و درختان تامین می شوند. در این میان گوجه فرنگی نیازی مشابه سایر بوته ها دارد که باید به طریقی نیاز او را به موادی همچون روی ، مولیبیدن ، ازت و … تامین کرد. گوجه فرنگی بوته خاصی است که اگر به کمبود مواد معدنی دچار شود علائم خاصی همچون کاهش رشد بوته و کوتوله شدن آن ، تغییر رنگ برگها ، گل دهی زود هنگام و … را از خود بروز خواهد داد.

علائم کمبود ازت:

علایم کمبود ازت در گوجه فرنگی ابتدا در برگ های کهنسال تر شروع می شود که برخی از آنها عبارت اند از :

١- سبز روشن شدن گیاه در صورت شدت کمبود و زرد شدن شدید برگ

٢- کاهش رشد گیاه

٣- گل دهی زود هنگام

۴- کوتاه شدن چرخه زندگی

 توجه به این نکته لازم است که بدانید بیشتر زیان ناشی از کمبود ازت در زمان گل دهی آن ، شکل گیری و رشد میوه اتفاق می افتد.

 راه کار :

🌱 برای برطرف کردن کمبود ازت از npk های پروتو گرین به صروت سرک استفاده نمایید.

علایم کمبود مولیبیدن :

علایم کمبود مولیبیدن در گوجه فرنگی از برگ های جوان و تازه تر شروع شده که علایم آن به صورت زیر نمایان می شود:

– علایم کمبود این ماده بسیار شبیه کمبود ناشی از  ازت  است و در اثر کمبود این عنصر، رشد گیاه محدود شده و گل دهی آن کم می گردد.

البته نیاز گوجه فرنگی به مولیبیدن بسیار ناچیز بوده و این عنصر به صورت طبیعی در مقادیر کافی در بستر ریشه زایی گیاه وجود دارد و احتیاج آن را برطرف می نماید.

 علائم کمبود روی :

 علایم کمبود روی ( Zn )  از برگ های جوان تر شروع شده که برخی از آنها شامل موارد زیر می باشد:

١- پدیده کلروز در ناحیه مابین رگبرگ برگهای جوان

٢- رشد گیاه و برگ به حداقل رسیده  و گیاه کوتوله می شود

٣- مرگ گیاه و ریزش برگهای آن

علائم کمبود روی در گوجه فرنگی

توجه :

🌱 تشخیص  عنصر روی به دلیل شباهت های زیادی که با منگنز ، منیزیم ،آهن ، پتاسیم و فسفر دارد مشکل بوده و نیاز است که آنالیزهای گیاهی صورت گیرد.

🌱 زیادی عنصر فسفر عملکرد طبیعی روی را مختل می گرداند.

🌱 غلظت زیاد روی ،جذب و استفاده آهن توسط گیاه را با اختلال همراه می سازد .

کلمات کلیدی : گوجه فرنگی ، کمبود مواد معدنی در گوجه فرنگی ، کمبود روی ، کمبود مولیبیدن، علائم کمبود مواد معدنی ، علائم کمبود ازت ، کاهش رشد گیاه، برگ ریزی گیاه.

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب