فناوری های جدید کشاورزی– اتوماسیون سازی

فناوری های جدید کشاورزی– اتوماسیون سازی

 اتوماسیون سازی در کشاورزی به این صورت است که با استفاده از رباتهای بسیار بزرگ و یا بسیار کوچک عملیات بررسی و نگه داری از محصولات کشاورزی انجام می شود. با استفاده از این رباتها کار کاشت ، داشت و برداشت بدون دخالت مستقیم انسان انجام می شود یا این مسئله به حداقل می رسد. می توان با استفاده از ربات های هوشمند کارهای مشکلی چون شخم زدن، میوه چینی ، نگه داری از خاک و … را به حداکثر سهولت رساند.

در زیر به برخی از فن آوری های جدید مربوط به اتوماسیون سازی  در کشاورزی اشاره خواهیم کرد:

 سیستم کنترل نواری (swath control) با نسبت متغیر :

این سیستم از فن آوری GPS استفاده کرده و به تجهیزاتی که در کشت محصولات کشاورزی دخیل هستند کمک می نماید تا در مصرف بذر و مواد معدنی یا سایر موادی که در کشت به کار می روند صرفه جویی به عمل آید. درواقع این سیستم به گونه ای عمل می کند تا از روی هم قرار گرفتن بذرها، مواد معدنی و همچنین موادی که برای از بین بردن علف های هرز مورد استفاده قرار می گیرند جلوگیری شود. کاربردها دیگر این سیستم را می توان در محاسبه حاصلخیز بودن بخشها مختلف زمین ، میزان کارایی تراکتورها و رباتهای کشاورزی، در نظر گرفت که تعیین می کنند که مواد مختلف باید به چه میزان در بخشهای مختلف یک زمین به کار روند.

 تکرار سریع روند پرورش انتخابی یا زادگیری گزینشی : در این ساختار ، اقدام به پرورش گیاهان یا حیواناتی می کنند که از لحاظ ژنتیکی اصلاح شده می باشند. نسل بعدی گیاهان یا حیواناتی که با به کارگیری این روش رشد پیدا می کنند از نظر کمیتی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. از طرفی روشهایی که برای رشد آنها استفاده می شود نیز می توانند به عنوان یک الگوریتم یا دستورالعمل به کار روند.

 ربات های مخصوص کشاورزی: این رباتها می توانند برای اتوماسیون سازی فرایندهای متفاوت و مشکل کشاورزی و همین طور آسان سازی و افزایش سرعت فعالیت ها در این حوزه مورد استفاده قرار گیرند. فعالیت هایی همچون ، برداشت محصول ، شخم زنی ، نگه داری از خاک مزرعه، حذف علف های هرز ، کاشت محصول، آبیاری و… با استفاده از این ربات ها انجام خواهد شد.

   فناوری Robotic farm swarms :  اساس ایده این فناوری مربوط به ترکیب چندین ربات کشاورزی با هزاران میکروحسگر می باشد. این رباتهای مجهز به سنسور می توانند بر شرایط زمین نظارت کرده یا شرایط کشت را پیش بینی نمایند. همچنین این رباتها می توانند در عملیات کشت و برداشت محصول بدون دخالت انسان وارد شوند. اجرای این فناوری کاربردی ، در مقیاس کوچک در آینده نزدیک میسر خواهد شد.

کلمات کلیدی: فناوری های جدید کشاورزی ، اتوماسیون ساز در کشاورزی ، رباتهای کشاورزی ، حسگرهای کشاورزی ، میکروحسگرها، اصلاح گیاهان .

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب