مقطع برش شیلنگ و ارتباط آن با سطح بیرونی آن و شیر و بست شیلنگ

مقطع برش شیلنگ شلنگ بست شیر آب زاویه برش لایه بیرونی دهانه شیر آب دهانه شیلنگ

شیلنگ های آب دارای قطر و طول مشخصی هستند . این موارد نمی تواند در ابعاد بسیار کم و کوتاه یا خیلی زیاد و بلند در نظر گرفته شود. چون این محصول قرار است در زندگی روزمره و توسط انسان های عادی استفاده شود نه در لوله کشی های شهری یا برون شهری. مقطع برش هر شیلنگ ، معیاری برای آشنا شدن با لایه های و بدنه زیرین شیلنگ است که می تواند ما را در انتخاب بهتر یک شیلنگ مناسب یاری رساند.

زاویه برش مقطع شیلنگ

هنگامی که قرار است یک شیلنگ بریده شود تا در جای مشخصی استاده شود، باید به زاویه برش آن توجه شود. معقول ترین روش برش این است که صفحه برش بر طول شیلنگ عمود باشد. یعنی مقطع برش باید در تمام نقاط آن یک حالت باشد. اگر دهانه شیلنگ زاویه دار باشد هنگام استفاده از آن به مشکل بر می خوریم. این مسئله همگامی که قرار از آنرا به شیر آب ببندیم خود را بیشتر نشان می دهد. از طرفی هر چه سطح قابل لمس از مقطع برش بیشتر باشد ، آسیب پذیر تر می شود.

رفتار بست با شیلنگ

بست های شینلگ ابزاری هستند که برای محکم کردن شیلنگ به شیر آب استفاده می شوند. این ابزار وقتی که قرار است از فشار آب بیشتری بهره بگیریم کاملا ضروری خواهند بود. این بستها اصولا فلزی هستند. پس جنس آنها سخت تر از بدنه شیلنگ است پس اگر به درستی آنها را به کار نبریم به دهانه شیلنگ آسیب وارد کرده و خود نیز سفت می شوند. هنگام بستن بست به شیلنگ و شیر آب ، بهتر است بست از نوک شیلنگ کمی فاصله داشته باشد. این موضوع هم مقاوم تر کردن اتصال کمک می کند هم به دهانه آن صدمه کمتری وارد می کند.

اتصال شیلنگ به دهانه شیر

هنگامی که قرار است شیلنگ را به سر یک شیر آب ببندیم ، بهتر است بخشی از سر شیلنگ را برش دهیم. برش باید کاملا عمود باشد. ابزار برشی که به کار می رود تا جایی که ممکن است باید تیز باشد که سر شیلنگ را ریش ریش نکند. قطر دهانه شیر نباید به میزان زیادی از دهانه شیلنگ بزرگتر باشد. هنگام اتصال شیلنگ به شیر از گرم کردن آن خود داری کنید. چون این کار دهانه شیلنگ را سست کرده و در کوتاه مدت شیلنگ شروع به ترک برداشتن و چکه کردن می کند.

نوع شیلنگ و ارتباط آن با بست

استفاده از بست در همه جا نیاز نیست مخصوصا زمانی که قرار است شیلنگ بعد از استفاده جدا شود. هر چه شیلنگ کدرتر و مقاوم تر باشد به بست کم عرضی نیاز دارد. شیلنگ های مقاوم در مقابل نیروی بست مقاومت بیشتری نشان می هند. پس لازم نیست که بست آنها را زیاد سفت کنید. از طرفی شیلنگ های نرم تر به بست پهن تری نیاز دارند . این مسئله به خاطر این است که هر چه شیلنگ نرم تر باشد بست باید بیشتر بسته شود . این موضوع سبب از بین رفتن شیلنگ خواهد شد. اما اگر سطح بست پهنتر باشد نیروی اصطکاک بیشتری تولید می کند و نیاز نیست که بست زیاد فشرده شود.

انواع بست شیلنگ

بست های شیلنگ انواع متعددی دارند که بیشتر تفاوت آنها در شکل ظاهری آنهاست. اما تقریبا همه آنها کار مشخصی انجام داده و نحوه عمل آنها نیز به هم شباهت دارد. شاید بتوان تفاوت آنها را نوع جمع و باز شدن یا عرض آنها جستجو کرد.

گروه: آبیاری
یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب