نحوه کارکرد میکروجت ها و بابلر ها چگونه است؟

نحوه کارکرد میکروجت ها و بابلر ها چگونه است؟

میکروجت ها

میکروجت ها پخش کننده های پلاستیکی کوچکی با دبی کم و زاویه پرتاب کوچک هستند که آب را به صورت قطرات ریز در الگوی دایره ای یا قسمتی از آن پخش می کنند. میکروجت ها اساسا برای درختان استفاده می شود. آن ها در مکانیسم های متفاوت و با دامنه‌ی وسیعی از دبی و قطر خروجی وجود دارند. میکرو جت ها دارای منافذ عبور آب کوچکی هستند، لذا تصفیه ی آب ضروری است.

خصوصیات اصلی عملکرد آن ها عبارتند از:

– دبی خروجی ۳۵ تا ۲۵۰ لیتر در ساعت و معمولا ۱۵۰ لیتر در ساعت

– فشار کارکرد ۱.۵ تا ۲ بار

– قطر خیس شدگی ۳ تا ۶ متر

– سرعت پاشش ۲ تا ۲۰ میلی متر در ساعت (معمولا ۴ تا ۸ میلی متر در ساعت)

– نیاز به تصفیه با مش ۶۰ تا ۸۰ (۲۵۰ تا ۴۰۰ میکرون)

سر آب پاش های میکروجت ها بر روی پایه های پلاستیکی کوچک به ارتفاع ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر، در بالای سطح زمین نصب شده و توسط لوله های پلاستیکی انعطاف پذیری به طول ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر و قطر ۷ تا ۹ میلی متر و همچنین بست خاردار به لوله های لترال متصل می گردند. میکروجت ها در فاصله‌ی ۳۰ تا ۵۰ سانتی متر و برای هر درخت یک عدد قرار داده می شود.

بابلر ها

بابلر های کم فشار، گسیلنده هایی کوچک هستند که برای آبیاری موضعی غرقابی مناطق کوچک طراحی شده اند. آن ها آب را به شکل حباب و یا نهر کوچکی در همان موضع تحویل می دهند.

سرعت جریان توسط چرخش رویه تعدیل شده و دبی آن از ۱۱۰ تا ۲۵۰ لیتر در ساعت در فشار کارکرد ۱ تا ۳ بار می باشد. سر بابلر ها همانند میکروجت ها بر روی میله پلاستیکی کوچک که در زمین نصب شده قرار گرفته و سپس توسط لوله‌ی پلاستیکی انعطاف پذیر به طول ۸۰ سانتی متر و قطر ۷ میلی متر به لترال متصل می شود.

بابلر ها در تشتک درختان و یک یا دو عدد برای هر درخت قرار داده می شوند. برای کنترل آب، ایجاد تشتک برای درختان لازم است؛ زیرا که دبی بابلر ها معمولا از سرعت نفوذ خاک تجاوز می کند.

کلمات کلیدی: بابلر ، میکروجت ، میکروپاشنده ، میکرو آبپاش

گروه: آبیاری
یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب