نکاتی که در کاشت نخود فرنگی باید بدانید

روش کشت نخود فرنگی

نخود فرنگی یک گیاه فصل خنک است. دمای مناسب در طول فصل رشد آن بین ۱۳ تا ۱۸ درجه سانتی گراد می باشد. حداقل دما برای جوانه زدن آن بین ۴ تا ۵ درجه سانتی گراد است. نخود فرنگی می تواند در دمای بالای ۲۵ درجه سانتی گراد جوانه بزند، ولی بوته ها سریعا رشد کرده، در این صورت رشد ریشه ها ضعیف می شود و همچنین نیام آن بخوبی تشکیل نمی گردد.

نخود فرنگی تحمل گرمای تابستان را ندارد. در هوای گرم بذور آن سریعا رسیده و دوره رشدش کامل می شود و حالت سخت و خشبی به خود می گیرد که این موضوع از بازار پسندی آن می کاهد. نخود فرنگی به میزان زیادی به خشکی حساس است؛ بنابراین، در مناطقی به کشت آن اقدام می شود که یا بارندگی به اندازه کافی وجود داشته باشد و یا آب برای آبیاری در اختیار باشد.

خاک مناسب

نخود فرنگی در خاک های مختلف، از خاک های شنی تا خاک های رسی رشد می کند. خاک های لومی شنی، که جزء خاک های سبک محسوب می شوند، برای نخود فرنگی مناسب می باشند و سبب زودرسی محصول آن می گردند. در هر صورت خاک نخود فرنگی باید از زهکشی خوبی برخوردار باشد.

آماده سازی زمین و نیاز کودی

در مناطق سردسیر، زمین در پاییز شخم عمیق زده می شود و در بهار به محض مساعد شدن هوا با شخم سبک و یا دیسک زمین آماده کشت می گردد. در مناطق گرمسیری، در اوایل پاییز زمین شخم می خورد و در موقع مناسب به کشت نخود فرنگی اقدام می شود.

میزان محصول نخود فرنگی در خاک هایی که قبلا کود حیوانی به آن ها داده شده است، به مراتب بیشتر از خاک هایی است که کودهای آلی به آن ها نداده اند.

کود های شیمیایی در بالا بردن میزان محصول نقش عمده ای دارند. کود های شیمیایی در هنگام آماده کردن زمین اضافه می شوند. برای نخود فرنگی کودهای شیمیایی کامل ۱۰-۱۰-۱۰ توصیه می شود. میزان مصرف کود های شیمیایی ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار می باشد. نخود فرنگی نسبت به کمبود منگنز حساس است. کمبود منگنز در خاک، باعث پیچیدگی برگ ها و تهی شدن نیام از دانه می گردد. ۴۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم سولفات منگنز کمبود آن را برطرف می سازد.

زمان کاشت

بوته های جوان نخود فرنگی نسبت به دمای پایین و کمی یخبندان مقاومت دارند. به همین دلیل، در مناطق سردسیری در اوایل بهار به کشت آن اقدام می کنند. چنانچه در مناطق سردسیری در اوایل بهار دیر کشت گردد، گل دهی و تشکیل نیام و دانه به هوای گرم برخورد می کند که این وضعیت برای آن مناسب نخواهد بود؛ بنابراین در این مناطق زمانی کشت می شود که خطر یخبندان بهاره نباشد. از طرفی هنگام برداشت به گرما برخورد نکند. به طور کلی در این مناطق در بهار و تابستان کشت می شود.

در مناطق جنوبی و گرمسیری کشور در پاییز و اوایل زمستان به کشت آن اقدام می کنند. بذور آن به صورت ردیفی و در عمق ۲ تا ۵ سانتی متری خاک کاشته می شوند. البته عمق کاشت به جنس خاک بستگی دارد. در خاک های سنگین سطحی تر و در خاک های سبک عمقی تر کاشته می شود. فاصله ردیف ها بین ۴۰ تا ۹۰ سانتی متر و فاصله بوته ها از یکدیگر به رقم آن بستگی دارد و از ۲۰ تا ۵۰ سانتی متر متغیر است. ممکن است نخود فرنگی به صورت دو ردیفه، که هر ردیف آن ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر از یکدیگر فاصله داشته باشد، کشت گردد. میزان مصرف بذر بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار می باشد.

در مناطقی که بارندگی به اندازه کافی وجود ندارد، آبیاری مزرعه نخود فرنگی باید مرتب انجام شود. آبیاری نخود فرنگی در مرحله گل دهی بسیار حساس می باشد. کمبود رطوبت باعث می شود که گرده افشانی جلو بیفتد و بدین وسیله نه تنها روی وزن غلاف غلاف های تولید شده اثر بدی بگذارد، بلکه با کم شدن میزان رطوبت بر دوره رشد غلاف نیز اثر کرده و از کیفیت آن به طور چشمگیری بکاهد.

کلمات کلیدی: نخود فرنگی ، کاشت نخود فرنگی ، زمان کاشت نخود فرنگی ، کوددهی نخود فرنگی

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب