نکات کاربردی در کاشت و پرورش کلم پیچ

کلم پیچ

کلم پیچ یک سبزی فصل خنک است، که بهترین نتیجه را در آب و هوای خنک و مرطوب می دهد. کلم پیچ در مناطقی خوب رشد می کند که رطوبت به اندازه کافی باشد و یا آبیاری مرتب صورت گیرد. کلم پیچ نسبت به یخبندان کمی مقاوم بوده ولی نسبت به گرما بسیار حساس است. در هوای گرم برگ های آن خشن شده و تلخ مزه می شود که در این صورت بازار پسندی خود را از دست می دهد. در مناطق سردسیر بعد از رفع خطر یخبندان، کاشته می شود و در نقاط گرمسیری آن را در پاییز یا زمستان می کارند. بعضی از ارقام کلم پیچ تا ۹- درجه سانتی گراد را تحمل می کنند.

خاک

کلم پیچ در هر نوع خاک، از خاک های شنی تا خاک های رسی و هوموسی، می تواند به زندگی خود ادامه دهد، به شرط آن که خاک از زهکش خوبی برخوردار باشد. برای تهیه محصول زودرس، خاک های شنی و شنی لومی بسیار مناسب اند. در مناطقی که طول فصل رشد طولانی است و از طرفی کمیت محصول بیشتر مورد توجه باشد، اغلب از خاک های رسی و سیلتی استفاده می شود. در مناطق سردسیری که در بهار کلم رشد می کند، خاک های شنی که از نظر مواد غذایی کاملا غنی باشد، بسیار مناسب هستند؛ به شرط آن که رطوبت عامل محدود کننده نباشد. به طور کلی کلم پیچ در هر نوع خاکی رشد می کند و برای این گیاه رطوبت خاک از بافت خاک اهمیت بیشتری دارد. در مناطقی که رطوبت خاک کم و با هوا گرم باشد، استفاده از مالچ توصیه می شود. پاشیدن کودهای آلی پوسیده در سطح خاک می تواند به حفظ و نگهداری رطوبت خاک کمک می کند.

کلم در خاک های خیلی اسیدی نمی تواند رشد کند و بهترین pH برای رشد کلم بین ۶ تا ۶.۵ می باشد.

در نواحی سردسیر که در بهار کلم کشت می شود، باید در پاییز زمین شخم بخورد. ولی در نواحی گرمسیری که در پاییز کلم پیچ کشت می گردد، در اواخر بهار یا اوایل تابستان زمین شخم زده می شود.

کاشت

کلم پیچ را می توان به طرق مختلف کشت نمود. در کشت مستقیم، که بیشتر در مناطق سردسیری انجام می شود، به محض برطرف شدن خطر سرما که آن معمولا در اوایل بهار است، زمین باید کاملا صاف و بدون کلوخ و علف های هرز باشد.

روش کاشت به صورت جوی و پشته می باشد. فاصله ردیف های کشت به رقم کلم پیچ بستگی دارد و معمولا بین ۷۰ تا ۹۰ سانتی متر می باشد و فاصله بین دو بوته روی خطوط کشت بین ۴۰ تا ۵۰ سانتی متر متغیر است. عمق کاشت بذر حدود یک سانتی متر در نظر گرفته می شود. میزان مصرف بذر در کشت مستقیم بیین ۳ تا ۴ کیلوگرم در هکتار می باشد. بهتر است در کشت مستقیم، تنک کردن بوته ها انجام شود. بوته ها زمانی تنک می گردند، که ۳ تا ۴ برگه شده باشند. گیاهان تنک شده را می توان به عنوان نشا استفاده نمود و در مزارع دیگری نشا کرد و یا آن ها را به فروش رسانید.

تهیه خزانه و کشت کلم به صورت نشا بسیار متدوال است. در مناطق گرمسیری چون خوزستان، اغلب کلم را به صورت نشا می کارند. البته در مناطقی که طول دوره رشد کوتاه می باشد، ممکن است در گلخانه یا شاسی گرم به تهیه خزانه اقدام شود و به محض مساعد شدن هوا بوته ها در زمین اصلی نشا گردند. همچنین برای تولید محصول پیش رس باید از خزانه استفاده شود. میزان مصرف بذر برای تهیه یک هکتار نشا کاری حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم می باشد. مدت توقف گیاه در خزانه بین ۶ تا ۱۰ هفته است.

در خوزستان از اواخر شهریور به تهیه خزانه اقدام می کنند و این کار تا اواخر مهرماه ادامه دارد. بلافاصله که نشاها آماده شدند، به زمین اصلی منتقل می گردند و این کار از اواخر آبان شروع شده و ممکن است تا اواخر آذرماه ادامه یابد.

برداشت

هر موقع اندازه کلم پیچ برای عرضه به بازار مناسب بود، برداشت شروع می گردد. زمان برداشت هنگامی است که برگ ها مجموعه کروی شکل خود را تشکیل داده، کاملا سفت شده باشند ولی قسمت انتهای آن ها نرم گردیده و به اندازه کامل خود رسیده باشند.

هنگام برداشت کلم، برگ ها باید حالت توپی و محکم خود را کاملا حفظ کرده و نباید باز شده باشند. اندازه و قطر کلم پیچ در ارقام مختلف متفاوت است؛ ولی معمولا اگر وزن آن ها بین ۱ تا ۲ کیلوگرم رسیده باشد، مشتری پسند تر است تا اینکه کمتر یا بیشتر از این مقدار باشد.

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب