در اتصالات پلی پروپیلن پل بست دار و لوله خم دار چه تفاوتی با هم دارند

لوله های پلی پروپیلن پل بست دار لوله خم دار شکاف خم اتصالات

در میان اتصالات پلی پروپیلن ، لوله خم دار و پل بست دار هنگامی به کار می روند که قرار است لوله ها به صورت عمودی در یک تقاطع با هم برخورد کنند. در این صورت یکی از لوله ها باید از زیر یا روی لوله دیگر عبور کند. هر کدام از این دو اتصال وظیفه خود را به شکل خاصی انجام داده و در مسیر انتقال آب به گونه خود عمل می نماید.

تفاوت های موجود بین لوله خم دار و پل بست دار را می توان در مقوله های زیر جستجو کرد:

-تفاوت های ظاهری:

شکل هندسی : شکل هندسی این دو اتصال کاملا با هم متفاوت است. لوله خم دار همانگونه که از اسم آن پیداست یک لوله پلی پروپیلن است که در هنگام تولید، خمی با اندازه مشخص در آن ایجاد شده است. اما پل بست دار شبیه یک حلقه پلاستیکی یا بوشن است که شکافی در پهلولی آن وجود دارد. ظاهر این دو اتصال به گونه ای است که لوله کش به راحتی می تواند آنها را از هم تشخیص داده و در مواقع نیاز می داند که دقیقا از کدام مورد استفاده کند.

 اجزای اتصالات: پل بست دار دارای سه بخش است که به طور مختصر عبارت اند از استوانه عبور آب، شکاف درون استوانه عبور آب و پایه نگه دارنده . این سه بخش به این اتصال کمک می کنند که جریان لوله کشی در هنگام تقاطع لوله ها به نحو درستی انجام شود. اما لوله خم دار تنها دارای دو بخش است یک خم که در دو طرف آن لوله ای تداوم یافته است. این دو اتصال گرچه کار یکسانی انجام می دهند اما کار با لوله خم دار راحتتر است اما پل بست دار فضای کمتری اشغال می کند.

 نحوه اتصال: این دو اتصال از لحاض نحوه اتصال برعکس یکدیگر هستند. به این معنی که لوله خم دار توسط لایه بیرونی خود به اتصالات دیگر جوش می خورد. اما پل بست دار توسط لایه درونی خود به لوله ها متصل می گردد.

-تفاوت های کارکردی :

تاثیر بر جریان آب : پل بست دار به خاطر داشتن یک شکاف در پهلوی خود مقداری از فضای انتقال آب را محدود می کند . ولی لوله خم دار تنها مسیر حرکت آب را در خم خود کمی تغییر می دهد. هیچ کدام از این دو حالت محدودیت به حساب نمی آید. چون پل بست دار به اندازه کافی فضا برای جریان آب باقی می گذارد که افت فشار ایجاد نشود. خم موجود در لوله خم دار نیز مسیر جریان آب را به میزان ناچیزی افزایش می دهد که عملا تاثیری منفی بر جریان آب باقی نمی گذارد.

تاثیر بر جریان لوله کشی: سرعت لوله کشی لوله های پلی پروپیلن در بعضی مواقع به شکل هندسی و ابعاد اتصالات مربوط می شود. به نظر می رسد سرعت جریان لوله کشی با لوله خم دار بیشتر باشد. این قطعه به خاطر داشتن طول مناسب در دست جا می شود و نگه داشتن آن آسان است. اما کار با پل بست دار به دلیل اینکه پایه دارد منظم تر است و قرار است تنها یک لوله از شکاف آن رد شود.

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب