پیشنهاداتی برای استفاده بهتر از بیلچه باغبانی

بیلچه باغبانی گل و گیاه گلخانه بیلچه باغچه

بیلچه باغبانی ابزاری است که کم و بیش آنرا در باغچه ها ، باغها و گلخانه ها می بینیم. این وسیله به ظاهر کوچک و ساده ، نقش و وظیفه مهمی را در کاشت گیاهان ایفا می کند. این بیل کوچک ، خاک را جابجا کرده، کود را با خاک مخلوط و آنرا آماده ریخت پای گل و گیاه می کند. می توان برای استفاده از این وسیله مفید پیشنهادتی مطرح کرد که استفاده از آن را بهینه تر و  آنرا کارآمدتر کند.

راه کار ها و پیشنهاداتی در زمنیه استفاده بهتر از بیلچه :

کاربد متناسب با نوع بیلچه: امروزه طرح های زیادی برای بیلچه باغبانی موجود است که هرکدام مزیت خود را دارند. به همین خاطر هر بیلچه به کار خاصی می آید و در زمینه های دیگر کاربرد ندارد. هر چه از این وسیله ها در زمینه های مربوط به خودشان کار کشیده شود ، از این وسیله نیز کار بیشتری بر می آید.

مراقبت: مراقبت و نگه داری از بیلچه همانند هر ابزار باغبانی دیگر، شرط اساسی دوام و پایداری آن وسیله است. بهتر است که بیلچه را پس از استفاده در مکان خاصی نگه داری کنید تا از گم شدن یا تغییر شکل دادن یا از بین رفتن در نتیجه فشار اجسام و وسایل دیگر محافظت شود.

محل نگه داری: محل نگه داری بیلچه بهتر است در کنار ابزار باغبانی دیگر مثل بیل و چنگل و چاقوی باغبانی باشد. این محل نیز نزدیک به مکان باغچه یا گلخانه باشد؛ تا هر زمان که به آن احتیاج داشتید در دسترس باشد.

نوع کاربرد : گاهی از بیلچه جهت انجام کارهای غیر باغبانی و فشار وارد کردن بر یک جسم سنگین استفاده می شود. این کار غیر اصولی شکل بیلچه را منقلب کرده و از کارایی آن می کاهد و از جهتی کار غیر مرتبطی که با آن صورت می گیرد به خوبی پیش نمی رود. چون بیلچه یک وسیله با کاربرد خاص باغبانی است نه برای کاربردهای نامربوط دیگر.

رنگ آمیزی : رنگ آمیزی بعضی بیلچه ها می تواند مفید باشد. مخصوصا بیلچه هایی که یکپارچه از آهن ساخته شده اند. با رنگ زدن این بیلچه ها هم از زنگ زدن آنها جلوگیری می شود و هم می توان رنگ خاصی برای نوع بخصوصی از بیلچه لحاظ کرد. مثلا رنگ صورتی برای باغچه، زرد برای گلخانه، قرمز برای باغ و مزرعه. رنگی بودن ابزار نیز به ما کمک می کند که آنها را در میان ابزار یا خاک و گل و گیاه زود تر پیدا کنیم.

عدم تغییر بدنه : از تغییر دادن شکل بدنه بیلچه ها خود داری کنید. چون این ابزار به درد کار دیگری نمی خورند و با تغییر شکل یا سوراخ شدن آنها ، کاربرد خود را نیز از دست می دهند.

قرار گرفتن در کنار ابزار مرتبط: بهتر است بیلچه را در کنار ابزار مشابه دیگر که کاربردی شبیه آن دارند قرار دهید. این مسئله کمک می کند که کار خود را بهتر و سریعتر انجام دهید.

  نتیجه گیری : بیلچه های باغبانی ابزار مفیدی هستند که اگر با آنها متناسب با شرایط تعریف شده آنها رفتار کنید هم بسیار در کار باغبانی موثر واقع خواهند شد و هم عمر و دوام بیشتری خواهند داشت.

کلمات کلیدی: بیلچه باغبانی ، کاشت گل و گیاه ، خاک و کود ، خاک گلدان ، گلخانه

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب