مقایسه دو کتاب “جهان کاکتوس ها” و “گل کاری عمومی و خصوصی (کاکتوس ها)”

کاکتوس

کتاب جهان کاکتوس ها (پرورش کاکتوس در باغ، خانه و آپارتمان) به قلم مهندس رویا مطلق زاده در ۶ بخش و ۲۵۵ صفحه نگاشته شده است و توسط انتشارات فرهنگ جامع به چاپ رسیده است.

بخش اول کتاب جهان کاکتوس ها به آشنایی با کاکتوس ها و تفاوت آن ها با گیاهان گوشتی می پردازد.

در بخش دوم رده بندی کاکتوس ها، خاک و کود مناسب جهت پرورش کاکتوس ها، آبیاری مناسب کاکتوس و دیگر نیازهای محیطی از جمله نور و دمای مناسب تشریح شده است.

بخش سوم به شیوه های تکثیر و ازدیاد کاکتوس ها می پردازد که شامل بش های زیر می باشد:

قلمه زدن، پاجوش، پیوند زدن، تکثیر با بذر، گزینش گلدان مناسب برای کاکتوس ها

بخش چهارم به چگونگی مراقبت و نگهداری کاکتوس ها در فضای بسته و باز در ماه های مختلف سال می پردازد.

بخش پنجم به آفات، بیماری ها و ناهنجاری های کاکتوس ها مانند بیماری های قارچی، حشرات مضر و … می پردازد.

در بخش ششم نیز به معرفی و بررسی نیازهای محیطی ۶۰ گونه ی کاکتوس پرداخته است.

در اواسط کتاب نیز تصاویری رنگی از مهم ترین انواع کاکتوس های جهان ارائه شده است.

کتاب دیگری در مورد کاکتوس ها که سایت پادیاب معرفی می کند، کتاب گل کاری عمومی و خصوصی (گل های آپارتمانی برگ زینتی، کاکتوس ها و گیاهان گوشتی) می باشد. این کتاب به قلم محمد باقر مشتاقیان (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی اصفهان) و معصومه استکی (کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان) در ۳ فصل و ۲۸۰ صفحه نگاشته شده است و توسط انتشارات تاک به چاپ رسیده است.

فصل اول به روش نگهداری گیاهان برگ زینتی آپارتمانی در خانه و آپارتمان و ادارات می پردازد که در آن نیازهای محیطی (نور، آب، خاک و درجه حرارت) گیاهانی مانند آرالیا، آکالیف، آگلئونما، برگ بیدی، پاپیتال، پاندانوس، پتوس، پیرومیتا، حسن یوسف، سانسوریا و ده ها گونه ی دیگر می پردازد.

فصل دوم به گیاهان گوشتی و کاکتوس ها اختصاص داده شده است.در این فصل مشخصات گیاهشناسی کاکتوس ها، پرورش و تکثیر کاکتوس ها، روش های پیوند زدن، مکان مناسب جهت نگهداری، آبیاری، خاک مناسب و روش تکثیر گونه هایی مانند کاکتوس دم موشی، کاکتوس ماری، کاکتوس توپ طلایی، کاکتوس زنبقی و ده ها گونه ی دیگر تشریح شده است.

در قسمت دیگر این فصل به بررسی و معرفی گیاهان گوشتی مانند لیتوپس، اشوریا، آلوئه ورا، کالانکوئه و … پرداخته شده است.

کلمات کلیدی: کاکتوس ، کتاب جهان کاکتوس ها، کتاب گل کاری عمومی و خصوصی ، گل کاری

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب