کشت گوجه فرنگی گلخانه ای -کشت، مراقبت و کود دهی

کشت گوجه فرنگی گلخانه ای -کشت، مراقبت و کود دهی

کشت گوجه فرنگی در گلخانه به چه صورت انجام می گیرید؟ روش های مراقبی گوجه فرنگی در گلخانه چگونه است؟ آیا در کشت گلخانه ای گوجه فرنگی ، این بوته را هرس می کنند؟

گوجه فرنگی یکی از اقلام صیفی جات است که کشت گلخانه ای آن امکان پذیر بوده و می توان با استفاده از تکنیک های خاصی تولید آن را حتی از کشت معمول نیز پربار و پربازده تر کرد. البته کشت گلخانه ای این بوته  با کشت معمولی آن متفاوت بوده و فعالیت هایی همچون هرس بوته در آن صورت می گیرید.

کشت  گوجه فرنگی در گلخانه می تواند به صورت مستقیم بذر یا نشائی باشد. زمان کاشت بذر زمانی صورت می گیرد که درجه حرارت محیط بالانتر از ۱۰ درجه سانتیگراد باشد. به طور متوسط در هر گرم حدود ۳۰۰ بذر گوجه فرنگی وجود دارد. عموماً کشت مستقیم بذر در گلخانه توصیه نمی گردد. لذا ابتدا باید خزانه بذر کاری بوجود آمده و پس از نشایی شدن، گیاهان به محلهای اصلی انتقال یابد. معمولاً برای یک هکتار حدود ۶۰ متر مربع خزانه لازم است، خزانه باید در گوشه ای از گلخانه آماده شده باشد. لازم است تمام مواظبتهای ضروری از خزانه به عمل آید. زمانی که ارتفاع نشاء حدود ۳۰ – ۲۰ سانتیمتر رسید بهترین زمان انتقال می باشد.

بهتر است قبل از انتقال ۲۴ – ۱۲ ساعت پیش از آن خزانه را آبیاری نمود. کشت گوجه فرنگی در گلخانه به صورت جوی پشته ای و در روشهای پیشرفته مسطح، همراه آبیاری قطره ای و یا به روی پوششهای پلاستیکی همراه آبیاری قطره ای صورت می گیرد.

مراقبت از بوته های کشت شده در گلخانه :

بهترین درجه حرارت جهت رشد مناسب در روز ۲۶ درجه سانتیگراد و در شب ۱۷ – ۱۶ درجه سانتیگراد میباشد. اگر گوجه فرنگی وارد دوره رشد زایشی گردد، در بالاتر از ۲۷ درجه سانتیگراد رنگ پذیری میوه ها به خوبی صورت نمی گیرد و در بالاتر از ۳۵ درجه سانتیگراد عمل لقاح امکان پذیر نیست. اگر درجه حرارت در ۱۰ – ۵ روز قبل از باز شدن گلها بیشتر از ۳۸ درجه سانتیگراد باشد میوه تشکیل نمی گردد. از لحاظ نیاز   نوری، گوجه فرنگی روز-خنثی میباشد. یعنی در گل انگیزی آن، نور تأثیری ندارد. گوجه فرنگی گیاهی است نیازمند آب زیاد و معمولا بسته به نوع خاک، ۷ – ۱ روز یکبار نیازمند آبیاری است.

کشت نشاء گوجه فرنگی در گلخانه

 کوددهی : جهت تولید ۱۰۰ کیلوگرم میوه لازم است که تقریباً ۳۰۰- ۲۵۰ واحد ازت ، ۲۵۰- ۱۵۰ واحد فسفر و ۳۵۰ -۲۵۰ واحد پتاس به بوته ها داده شود. کودهای فسفات را در یک مرحله و ازت را در سه مرحله به زمین می دهند. معمولاً قسمت اول ازت که نصف کود ازته است ۲۰ روز قبل از کاشت و یک چهارم باقیمانده در زمان گل دهی و یک چهارم مابقی نیز در اوایل رشد میوه، همراه با آب آبیاری به زمین داده شود.

هرس گوجه فرنگی :

در کشت گلخانه ای، بوته های گوجه فرنگی معمولاً هرس می گردند و پس از کشت نشاء و هدایت عمودی بر روی سیستم اجازه رشد به نشاء داده میشود. پس از رسیدن ارتفاع بوته به ۷۵ cm تا یک متر، جوانه انتهایی قطع می گردد. پس از قطع جوانه انتهایی، شاخه های فرعی رشد نموده و پس از تولید خوشه در هر شاخه فرعی، این شاخه نیز از انتها سر برداری می گردد. در نتیجه امکان دریافت نور به داخل بوته ها بیشتر خواهد شد. این نوع هرس بنام هرس تک شاخه ای معروف میباشد.

روش دیگری نیز در هرس گوجه فرنگی وجود دارد که به نام هرس دو شاخه ای شناخته می شود. در ارقام با رشد قوی معمولاً پس از ۴ برگی شدن، از بالای برگ چهارم جوانه قطع می گردد و پس از قطع اجازه رشد به دو شاخه فرعی داده میشود. این شاخه های فرعی را بر روی دو قیم جداگانه در طرفین هدایت میکنند و پس از رسیدن این شاخه ها به ارتفاع ۷۵ cm هرس یک شاخه ای انجام میگیرد.

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب