راهنمای نصب اتصالات پیچی پلی اتیلن

راهنمای نصب اتصالات پیچی پلی ایتلن

یکی از مهمترین خصوصیات اتصالات پیچی پلی اتیلن قابلیت استفاده چندین مرتبه از آنها است. این اتصالات را می توان پس از نصب دوباره باز کرد و در جای دیگری از آنها استفاده نمود. برای نصب این اتصالات باید مطابق روش زیر عمل کرد

ابتدا باید سر لوله موردنظر با سوهان  کاملا صاف و عاری از پلیسه نمود

how to instal screw connectors-ag-02

سپس باید قطعات اتصال را به ترتیب باز کرده و به همان ترتیب یعنی ابتدا سرپیچ سپس اسپیلیت رینگ بعد بوشینگ و نهایتا اورینگ را روی لوله قرار داد.

how to instal screw connectors-ag-03

در مرحله بعد لوله را به داخل بدنه اتصال هدایت کرده و با فشار به جلو و حرکات جانبی آنقدر به پیش برانید تا به لبه نگه دارنده داخل بدنه برسد . در این مرحله اسپیلیت رینگ را به جلو هدایت کرده تا به بوشینگ بچسبد این عمل با باز کردن شکاف اسپیلیت رینگ به راحتی انجام می پذیرد.

how to instal screw connectors-ag-04

و در پایان سر پیچ را روی بدنه اتصال پیچانده تا محکم شود.

گروه: آبیاری
یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب