هندوانه یک گیاه فصل گرم می باشد و نسبت به گرما بیشتر از گیاهان تیره کدوییان مقاوم است. هندوانه مخصوص مناطقی است که دارای تابستان طولانی و گرم هستند از این رو تابستان های خشک یا نسبتا مرطوب برای آن مناسب می باشد. شیوع بیماری هایی که به برگ حمله می کنند در نواحی مرطوب بیشتر از نواحی خشک است در مناطقی که طول دوره گرما کمتر از 120 روز است باید از مدل هایی استفاده کرد که زود رس باشند در غیر این صورت میوه نارس باقی می ماند و شیرین نمی شود.

معرفی گیاه هندوانه کشاورزی آبیاری نوار تیپ

هندوانه گیاهی است که بومی مناطق گرم آفریقا می باشد و در قرن شانزدهم وارد قاره اروپا شد

این گیاه یک ساله و علفی است، سیستم ریشه ای این گیاه قوی و کامل است و از ریشه های فرعی و تارهای کشنده تشکیل شده است. قطر ریشه اصلی در قطور ترین قسمت آن 1 تا 5/1 سانتیمتر است. ریشه هندوانه به صورت عمقی رشد می کند و در بعضی خاکها تا عمق 1 متر هم پیش می رود. سیستم ریشه ای این بوته 7 تا 10 مترمکعب حجم خاک را فرا می گیرد.

معرفی گیاه هندوانه کشاورزی آبیاری نوار تیپ
گروه: آبیاری

به طور کلی روش های آبیاری موضعی به روش های آبیاری تحت فشار گفته می شود که فقط قسمتی از زمین را مرطوب می نماید. باتوجه به اینکه تفاوت آبیاری قطره ای و بارانی در روش تزریق آب در پای گیاه است لذا می توان روش های آبیاری که آب را به مقدار کم (در حد قطره قطره) به پای گیاه می ریزند آبیاری قطره ای نامیده می شود. به عبارت دیگر آبیاری قطره ای به روشی اطلاق می گردد که در آن آب تحت فشار از طریق شبکه ای از لوله های متصل به هم به پای گیاه هدایت شده و به صورت جریانی آهسته و مستمر در سطح و یا در زیر خاک، در ناحیه ریشه در اختیار گیاه قرار می گیرد.

انواع روش های آبیاری قظره ای
گروه: آبیاری

یکی از مهمترین خصوصیات اتصالات پیچی پلی اتیلن قابلیت استفاده چندین مرتبه از آنها است. این اتصالات را می توان پس از نصب دوباره باز کرد و در جای دیگری از آنها استفاده نمود.

راهنمای نصب اتصالات پیچی پلی ایتلن
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب