راهنمای جامع آبیاری گندم

راهنمای جامع آبیاری گندم

راهنمای جامع آبیاری گندم مشمتل بر ۶ فصل است که سعی شده است به زبان ساده بعضی از موارد کاربردی آبیاری گندم را تشریح نماید. در فصل اول کلیاتی در خصوص گندم، فصل دوم در رابطه با واکنش گندم به آب در مراحل مختلف رشد را بیان می کند، فصل سوم در زمینه برنامه ریزی آبیاری گندم نگاشته شده است. عمده مزارع گندم کاری مواجه با این مشکل و دو سؤال اساسی هستند: ۱- چه زمانی باید گندم را آبیاری کرد؟ ۲- در هر مرحله چقدر باید به گندم آب داد تا سیراب شود؟ در فصل سوم به زبان ساده نحوه ی تعیین زمان آبیاری و همچنین مقدار آب مورد نیاز گندم در هر مرحله توضیح داده شد، به طوری که هم اقتصادی و هم عملی باشد و کشاورز هم بتواند آن را در مزرعه پیاده نماید. روش های آبیاری گندم در فصل چهارم و کشت گندم در شرایط کم آبی، بهروه وری آب در گندم به استناد کارهای پژوهشی در فصل پنجم و در فصل آخر آبیاری گندم در شرایط شوری به تفصیل و ساده تشریح شدند.

شرایط عمومی رشد گندم

گندم یکی از اساسی ترین گیاهان برای تأمین کالری و پروتئین می باشد. این محصول از قدیم نقش اساسی در تأمین غذای انسان مخصوصا در تهیه نان ایفا کرده است. گندم معمولا به سه صورت دیم، آبی و آبیاری تکمیلی کشت می گردد. مناطقی که گندم بصورت دیم کشت می شوند عبارتند از: اقلیم های معتدل، مناطق نیمه گرمسیری با باران زمستانه، مناطق گرم نزدیک استوا، مناطق بلند با ارتفاع بیشتر از ۱۵۰۰ متر از سطح دریا و در مناطق گرم دور از استوا که در فصل زمستان باران طولانی مدت دارند. مناطقی که گندم بصورت آبی کشت می شوند عبارتند از اقلیم های گرم، هم در زمسن های بلند نزدیک استوا و هم در زمین های پست دور از استوا، در اقلیم های نیمه گرمسیری با باران تابستانه که آبیاری در زمستان انجام می شود. در مناطق نیمه گرمسیری که باران زمستانه دارند بصورت آبیاری تکمیلی کاشته می شود. دوره رشد گندم بهاره از ۱۰۰ تا ۱۳۰ روز، در حالیکه گندم زمستانه به ۱۸۰ تا ۲۵۰ روز برای رشد نیاز دارد.

این نوشتار تشریح فصول راهنمای جامع آبیاری گندم می باشد برای دانلود این مقاله روی آیکون روبرو کلیک کنید  Adobe-Acrobat-Reader-256x256

گروه: کشاورزی
یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب