کتاب مدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها در گلخانه

کتاب مدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها در گلخانه با تأکید بر کنترل زیستی توسط دانشگاه علوم کشاورزی دانشگاه پنسیلوانیا و با همکاری کتی ای . توماس و اماندا رودییل تهیه شده و رضا قادری ( عضو هیئت علمی بخش گیاه پزشکی دانشگاه شیراز ) و بهادر بدیعی آن را ترجمه نموده اند و ناشر آن نشر” تاک ” است .
کتاب مشتمل بر 219 صفحه و 5 فصل است .
در پیشگفتار نگارنده چنین آمده است :
این کتاب به منظور رفع کمبود منابع مرتبط با مدیریت تلفیقی و کنترل زیستی در گلخانه نوشته شده است . کتاب با مقدمه ای درباره مدیریت تلفیقی آفات و اصول آن ، ارائه ی اطلاعات درباره ی آغاز به کار یک برنامه مدیریت تلفیقی ، کنترل زیستی و کاربرد آفت کشهای سازگار آغاز می شود و سپس بسیاری از متداول ترین آفات محصولات گلخانه ای و کنترل زیستی آنها را مورد بحث قرار می دهد .در تمام کتاب ، تأکید اصلی بر کنترل زیستی است . این کتاب به گونه ای طراحی شده که بتواند مدیران و کارکنان گلخانه های تجاری ، کارشناسان کشاورزی و مشاوران گیاه پزشکی را برای توسعه سیستم های کنترل زیستی در گلخانه ها آموزش دهد تا در نهایت به افزایش محصول و کاهش مصرف آفت کش ها منجر شود . تمام عوامل کنترل زیستی و یا تمام آفات در کتاب گنجانده نشده اند ، بلکه تمرکز کتاب بر روی تعدادی از متداول ترین آفات گلخانه و عوامل کنترل زیستی مورد کاربرد در مدیریت آنها می باشد. تلاش شده است تا آفت کش های ثبت شده ، در کتاب معرفی شوند .
تولیدات گلخانه ای به سرعت در حال توسعه است و مقادیر فراوانی غذا و محصولات زینتی را فراهم می نماید . از طرف دیگر ، تقاضای عموم برای تولید محصولات گلخانه ای با کمترین میزان مصرف آفت کش رو به افزون است . مدیریت تلفیقی آفات با تأکید ویژه بر راهکارهای جایگزین آفت کش ها از قبیل عوامل کنترل زیستی ، اقدام های زراعی مطلوب و همچنین کاربرد آفت کش ها تنها در مواقع ضروری ، تلاش می کند دریچه ای به سمت برآوردن این تقاضا بگشاید .
فهرست مطالب کتاب در ذیل مقاله آمده است:
فصل 1 – اصول مدیریت تلفیقی آفات (IPM )
در این فصل تکنیک های مختلف زراعی ، فیزیکی ، زیستی و شیمیایی مدیریت مانند گریز ، به زراعی و پایش بررسی شده اند .سپس ابزارهای پایش معرفی و نکاتی برای اجرای یک برنامه پایش ذکر شده است . در نهایت چند نمونه از آفت های رایج در گلخانه مانند : مینوز ، تریپس ، شته ، مگس سفید ، مگس ساحلی و … معرفی شده اند .
فصل 2 – کنترل زیستی
در این قسمت انواع عوامل کنترل زیستی بررسی شده اند . من جمله : شکارگرها ، پارازیتوییدها ( انگل واره ها ) ، پارازیت ها ( انگل ها ) و بیمارگرها که می توانند آفات را از بین ببرند . سپس آفت کش های زیستی معرفی شده اند که حشره کش های زیستی باکتریایی ، حشره کش های زیستی قارچی ، حشره کش های زیستر ویروسی، محرک های رشد گیاهان وقارچ کش های زیستی از این جمله هستند . در ادامه ی این فصل ، آفت کش های گیاهی و تنظیم کننده های رشد حشرات بررسی شده اند و نهایتا برخی از آفت کش های کلاسیک معرفی شده اند .
فصل 3 – آفات مهم گلخانه
این فصل کتاب راجع به بند پایان آفت گلخانه (حشرات و کنه ها ) که در یکی از گروه های آفات خاکزی ، آفات مکنده ، آفات جونده و بیمارگرهای گیاهی قرار می گیرند ، اطلاعاتی به ما می دهد . در ادامه فصل انواع این آفات از لحاظ توصیف و شناسایی آفت ، چرخه ی زندگی ، خسارت به گیاهان ، پایش و آستانه ها ، مدیریت کنترل زیستی و کنترل زراعی مبسوط و مفصل بررسی شده اند . از جمله ی این آفات می توان به گنات های قارچ خوار ، مگس های ساحلی ، سیمفیل ها شته ها و شپشک های آرد آلود و کنه های تارتن و تریپس ها و مگس های سفید و … اشاره کرد .
فصل 4 – بیماری های مهم گلخانه
موضوعات مطرح شده در این فصل عبارتند از : بیماری های باکتریایی گیاهان ، پوسیدگی های قارچی ریشه ، بیماری های ویروسی ، نماتد های شاخساره و فیتو پلاسماها و بلاخره منابع بیماری های گیاهی .
فصل 5 – ارگانیسم های عامل کنترل زیستی
در این فصل انواع ارگانیسم های عامل کنترل زیستی ، از جمله شکارگرها (شامل کفشدوزک ها ، بالتوری ها پشه ها ، کنه های شکارگر و سن ها ) ، پارازیتوییدها ( شامل انواع زنبورهای پارازا تویید ) و پارازیت ها و بیمارگرها بررسی شده اند .

در پایان کتاب 6 پیوست آمده است که عبارتند از :
پیوست 1 – تکنیک های نظارت و پایش برای گیاهان گلخانه ای
پیوست 2 – فرم گزارش اطلاعات مربوط به مدیریت تلفیقی آفات در محصولات گلخانه ای
پیوست 3 – ارگانیسم های مفید
پیوست 4 – روش های سریع برای ارزیابی فرآورده های کنترل زیستی
پیوست 5 – آفت کش های زیستی
پیوست 6 – شرکت های تولید کننده ی عوامل کنترل زیستی
و شکل های رنگی

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب