زانو ساده جهت تغییر جهت آب در لوله ها کاربرد دارد و دارای زاویه 90 درجه می باشد. دو سر این زانو به لوله پلی اتیلن متصل می شود. با توجه به اینکه لوله های پلی اتیلن دارای انعطاف پذیری خوبی هستند اما در بعضی مواقع بخصوص فضاهایی که کوچک باشند و یا می خواهیم نظم بهتری به لوله کشی ها بدهیم از این نوع زانو استفاده می کنیم. از قابلیتهای این اتصال باز کردن آن و استفاده برای دفعات بعدی است. این اتصال به دلیل مواد به کار رفته در آن دارای مقاوت بالا در برابر اشعه UV نور خورشید، سرما و مواد شیمیایی است.

اتصالات آبیاری پلی اتیلن زانو ساده پیچی
[contact-form-7 404 "Not Found"]

این اتصال جهت اتصال یک سر لوله به بوشن ها و دیگر وسایل رزوه دار که به صورت مادگی هستند استفاده می شود. این نوع اتصال از یک سر به لوله متصل می شود و از سر دیگر که به صورت نر است و دارای رزوه می باشد به قطعه دیگر. از قابلیتهای این اتصال باز کردن آن و استفاده برای دفعات بعدی است. این اتصال به دلیل مواد به کار رفته در آن دارای مقاوت بالا در برابر اشعه UV نور خورشید، سرما و مواد شیمیایی است.

اتصال نر پیچی اتصالات آبیاری پلی اتیلن

از این قطره چکان جهت آبیاری درختان استفاده می شود. این دریپر از مدل قابل تنظیم بوده و با پیچاندن آن می توان دبی آب خروجی را کم یا زیاد کرد. همچنین در مواقعی که گرفتگی داخل این دریپر بوجود می آید می توان دریپر را باز نموده و آنرا تمیز کرد. رابط مخصوص اتصال دو لوله 16 میلی متر است. لوله قطره ای با فشار وارد سرهای آزاد این رابط می شود. از قابلیتهای این اتصال باز کردن آن و استفاده برای دفعات بعدی است. این اتصال به دلیل مواد به کار رفته در آن دارای مقاوت بالا در برابر اشعه UV نور خورشید، سرما و مواد شیمیایی است.

قطره چکان روی خط قابل تنظیم آبیاری
[contact-form-7 404 "Not Found"]

این سراه از دو سر به لوله 16 میلی متر وصل می شود و سر دیگر آن دارای قطره چکان قابل تنظیم است مزیت این سراه قطره چکان آن است که نشتی آب از کنار قطره چکان از بین می رود و یا مانند دیگر دریپرهای روی خط از جای خود در نمی آید. دریپر روی این سراه از مدل قابل تنظیم بوده و با پیچاندن آن می توان دبی آب خروجی را کم یا زیاد کرد. همچنین در مواقعی که گرفتگی داخل این دریپر بوجود می آید می توان دریپر را باز نموده و آنرا تمیز کرد. رابط مخصوص اتصال دو لوله 16 میلی متر است. لوله قطره ای با فشار وارد سرهای آزاد این رابط می شود. از قابلیتهای این اتصال باز کردن آن و استفاده برای دفعات بعدی است. این اتصال به دلیل مواد به کار رفته در آن دارای مقاوت بالا در برابر اشعه UV نور خورشید، سرما و مواد شیمیایی است.

اتصالات آبیاری پلی اتیلن سه راه قطره چکان
[contact-form-7 404 "Not Found"]

این اتصال جهت اتصال یک سر لوله به مغزی ها، شیر آلات و یا وسایل رزوه دار دیگر استفاده می شود. این نوع اتصال از یک سر به لوله متصل می شود و از سر دیگر که به صورت مادگی است و دارای رزوه می باشد به قطعه دیگر. از قابلیتهای این اتصال باز کردن آن و استفاده برای دفعات بعدی است. این اتصال به دلیل مواد به کار رفته در آن دارای مقاوت بالا در برابر اشعه UV نور خورشید، سرما و مواد شیمیایی است.

اتصال ماده پیچی اتصالات آبیاری پلی اتیلن

این رابط مخصوص اتصال دو لوله 16 میلی متر است. لوله قطره ای با فشار وارد سرهای آزاد این رابط می شود. از قابلیتهای این اتصال باز کردن آن و استفاده برای دفعات بعدی است. این اتصال به دلیل مواد به کار رفته در آن دارای مقاوت بالا در برابر اشعه UV نور خورشید، سرما و مواد شیمیایی است.

رابط 16 مهر اتصالات آبیاری پلی اتیلن
[contact-form-7 404 "Not Found"]
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب