سلام

با تشکر از عضویت شما در دوره آموزشی کشت و نگهداری گل رز.

در حال حاضر اولین درس این مجموعه با نام تکثیر گل رز برای شما ارسال گردید. اگر چنین ایمیلی در پوشه Inbox شما نبود. لطفاً پوشه اسپم (Spam) و یا برای دارندگان Gmail پوشه Promotions خود را چک کنید و آن را به Inbox یا Primary خود منتقل کنید .

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب