درس سوم: برای تولید مطلوب، گل رز را چگونه و چه زمانی بکاریم؟

در درس قبل با نیازهای محیطی گل آشنا شدیم. در این درس به بررسی فاصله مناسب کاشت گل رز، زمان مناسب کاشت و ارقام گل رز آشنا می شویم.

تراکم کاشت در گل رز به تعداد ۱۰-۷ بوته در متر مربع در نظر گرفته می شود ولی تعداد هفت بوته گل رز در متر مربع متداول است و معمولا پس از ۳ تا ۵ ماه از کشت گیاهچه پیوندی به بهره برداری می رسد. پرورش دهنده های زیادی فاصله کشت بوته ها را به شرح زیر انجام می دهند:

پهنای بستر ۷۵ سانتی متر، فاصله بوته از لبه بستر ۲۰ سانتی متر، فواصل بوته بین ردیف ها ۳۵ سانتی متر و فواصل بوته ها در داخل ردیف را ۲۰ سانتی متر در نظر می گیرند.

فواصل فوق به طرح های انفرادی گلخانه و محدودیت های طرح آبیاری مربوط خواهد بود.

در بسترهایی که سه ردیف گیاه کاشته می شود، عرض بسترها ۱۲۰-۱۰۰ سانتی متر انتخاب می شود. طول بسترها نباید از ۳۵ متر بیشتر باشد.

زمان کاشت

فصل کشت گل رز دائمی است و در طول سال باردهی و گلدهی دارد. معمولا در فصل تابستان و خصوصا ماه های تیر و مرداد به نوعی تولید گل رز در واحد سطح به دلیل گرمای شدید تا حدی کاهش می یابد که البته در گلخانه های مجهز به سیستم خنک کننده این اتفاق کمتر می افتد. بهترین زمان کاشت، زمستان یا اوایل بهار می باشد.

پایه های پیوند شده می توانند در تمام طول سال کاشته شوند. محل کاشت تا قطعه اتصال پیوند هر گیاه باید در جهت یکسان در امتداد طول بسترها قرارگیرد. بایستی ریشه ها به صورت عادی و به سمت پایین قرار گیرند. اگر کاشت گل رز از طریق قلمه زذن باشد کشت قلمه ها در فصول خنک سال می تواند از خشک شدن بوته ها بکاهد.

 انتخاب بهترین رقم گل رز

در تولید رزهای بریدنی صفاتی به عنوان استاندارد رعایت می شوند که عبارتند از:

– شاخه گل دهنده بلند و محکم که توانایی نگهداری گل را داشته باشد.

– یکنواختی در زمان برداشت گل ها

– عاری بودن گل ها از انواع عوارض مثل رنگ پریدگی، سوختگی، بافت مردگی و همچنین آفات و بیماری ها

– یکنواختی در طول شاخه گل دهنده

– اندازه، کیفیت و ظاهر مناسب

– داشتن عملکرد بالا در سیستم های خاکی و هیدروپونیک

– جذابیت از نظر مصرف کننده

علاوه بر معیارهای یاد شده، رنگ گل و اندازه غنچه گل از عوامل مهم دیگر در تعیین میزان تقاضا در بازار به شمار می رود. در یک کشور خاص یا در یک دوره زمانی خاص ممکن است تقاضا نسبت به یک رنگ گل بیشتر باشد. که در چنین شرایطی لازم است تولیدکننده کیفیت محصول تولیدی خود را با تقاضای بازار تنظیم کند. برخی از ارقام گل رز در مرحله خاصی دارای جذابیت خاص خودشان هستند، به عنوان مثال رز رقم سونیا در مرحله غنچه باز بیشترین جذابیت را دارد. در صورتیکه رقم Forever yiurs بیشتر در حالت غنچه بسته و سفت انتخاب می شود.

با ورود ارقام جدید با کیفیت گل بهتر، رنگ جدید، عمر پس از برداشت طولانی و غیره، تولیدکنندگان مجبورند جهت هماهنگ شدن با تقاضای بازار هر چهار یا پنج سال یکبار رقم خود را عوض کنند.

برای آشنایی با انواع ارقال گل رز پیشنهاد می شود کتاب زیر را مطالعه نمایید:

پرورش رز

برای آشنایی با هرس و تربیت بوته های گل رز درس بعدی را دنبال کنید.

گروه:
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب