شاخه اصلی: مقالات
گروه: آبیاری

 سیستم های آبیاری یکی از حساسترین بخش های مربوط به کشاورزی می باشد. به دلیل کمبود آب در خشکی های زمین، همیشه بحث تامین و مدیریت منابع آبی یک مسئله بوده است. در این راستا دانشمندان چینی روش جدید برای صرفه جویی در مصرف آب ابداع کرده اند که بنا بر ادعای آنها حدود ۵۰ […]

تکنولوژی های جدید آبیاری – «روش آبیاری مقدار سنجی» توسط چینی ها با صرفه جویی ۵۰ درصدی نسبت به آبیاری قطره ای
شاخه اصلی: مقالات
گروه: آبیاری

در شرایط آب و هوایی ایران، یکی از موانع اصلی افزایش تولید محصولات کشاورزی، عدم استفاده صحیح از منابع آبی می باشد. زیرا عمده آب استحصالی در بخش کشاورزی مصرف می شود که راندمان این بخش بسیار پایین می باشد. سیستم آبیاری زیرسطحی یک روش نوین می باشد که می توان مشکلات مذکور را حل […]

آیا تغییر روش آبیاری از غرقابی به آبیاری زیرسطحی امکان پذیر است؟
شاخه اصلی: مقالات
گروه: آبیاری

کمبود منابع آبی مناسب در مناطق پسته کاری، لزوم استفاده بهینه از منابع آبی موجود را قوت بخشیده و استفاده از سیستم های مدرن آبیاری در باغات پسته را امری اجتناب ناپذیر نموده است. از جمله سیستم های نوین آبیاری که اخیرا در باغات پسته به آن ها توجه ویژه ای شده است، آبیاری قطره […]

درخت پسته آموزش آبیاری زیرسطحی باغ پسته
شاخه اصلی: مقالات
گروه: آبیاری

اجزای اصلی و تشکیلات مربوط به یک سامانه ی آبیاری قطره ای زیرسطحی عبارتند از : پمپ پمپ فشار لازم برای عملکرد مناسب سامانه را تامین می کند . قدرت آن بستگی به دبی و فشار لازم برای تلفات افت ، توپوگرافی زمین ، فشار کارکرد سامانه و تلفات فشار در فیلتر ها و سایر […]

آبرسانی زیر سطحی معرفی اجزاء آبیاری قطره ای زیرسطحی
شاخه اصلی: مقالات
گروه: آبیاری

در دو دهه اخیر عمدتا بر اساس نیاز به بهبود مدیریت آب در مزرعه و دستیابی به یک سامانه آبیاری قابل اعتماد ، استفاده از سامانه آبیاری قطره ای زیر سطحی افزایش یافته است . کاربرد آب زیر سطح خاک از طریق قطره چکان با شدت تخلیه مشابه آبیاری قطره ای زیر سطحی گویند . […]

آبرسانی زیر سطحی معرفی اجزاء آبیاری قطره ای زیرسطحی
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب