شاخه اصلی: مقالات
گروه: آبیاری

آفتابگردان معمولا به صورت دیم کاشته می شود. تحقیقات به عمل آمده نشان دادند که عملکرد آفتابگردان با آبیاری نسبت به کشت دیم و در سال های بسیار خشک به میزان ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یافت. آفتابگردان سازگاری وسیع با شرایط اقلیمی و انواع خاک ها دارد. کمبود آب بین گلدهی و رسیدن، اثرات […]

آبیاری آفتابگردان
شاخه اصلی: محصولات
گروه: زراعت-گلخانه

کتاب زراعت آفتابگردان به قلم بنفشه یوسفی ( دانشجوی دکتری ) ، بهروز میر دریکوند ( دکترای تخصصی زراعت ) ، سارا شیرزاد ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر خلیج فارس دانشکده کشاورزی ) ، مجید رخشنده رو ( محقق بخش اصلاح و تهیه نهال بذر مرکز تحقیقات آموزش و منابع طبیعی استان فارس ) و مجتبی کمالی بنان ( دانشجوی دکتری ) نگاشته شده و نشر تاک آن را به چاپ رسانده است .کتاب حاضر مشتمل بر 218 صفحه و در 6 فصل است .

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب