شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

پیاز گیاهی می باشد که چه به صورت بذر کاشته شود یا به صورت نشاء، کشت و پرورش آن راحت و ارزان می باشد. با ما همراه باشید تا شما را گام به گام با کشت این محصول آشنا نماییم. در ادامه شما با کشت پیاز از طریق کشت بذر آن آشنا می شوید. پیازها […]

نحوه پرورش پیاز از بذر تا برداشت در 6 گام ساده
شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

  پیاز دارای سیستم ریشه ای سطحی است که در عمق ۳۰ سانتی متری خاک متمرکز می شود. یک بوته پیاز حدود ۲۰۰-۳۰۰ ریشه تولید می کند که قطر آن بین نیم تا دو میلی متر است. نزدیک به ۱۰۰ درصد جذب آب از منطقه ۳۰ تا ۵۰ سانتی متری سطح خاک صورت می گیرد. […]

آموزش آبیاری مزارع پیاز
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب