شاخه اصلی: مقالات
گروه: گل و فضای سبز

ارکیده ها گروه منحصر به فردی از گیاهان به حساب می آیند. نام اصیل آن ها به فارسی دارزی و نام رایج آن ها ارکیده است. این گل گیاهی است تک لپه ای علفی و دایمی . گل های ارکیده مقادیر زیادی بذر تولید می کنند. بذرهایی که بدون آندوسپرم هستند. از این رو گاهی […]

انواع ارکیده ها
شاخه اصلی: مقالات
گروه: گل و فضای سبز

ارکیده ها نیز مانند سایر گیاهان گلخانه ای نیاز به یکسری بستر و شرایط اولیه دارند که بتوانند به بهترین نحو ممکن رشد و نمو پیدا کنند. شرایطی همچون دما، نور ، کود دادن ، نحوه گل دهی و شرایط پرورش در گلدان. در مورد انواع مختلف ارکیده ها این شرایط متفاوت است . به […]

شرایط تولید ارکیده در خانه
شاخه اصلی: مقالات
گروه: گل و فضای سبز

در رده بندی گیاهان، ارکیده ها جزو گروهی منحصر به فرد و از خانواده orchidaceae به حساب می آیند. ارکیده گیاهی تک لپه علفی و دائمی است. گل های ارکیده مقادیر زیادی بذر تولید می کنند. به عنوان مثال غلاف بذری ارکیده حاوی نزدیک به ۵۰۰ هزار بذر است. بذرها بدون آندوسپرم هستند به همین […]

تولید گلخانه ای گل های ارکیده – محیط کشت و آبیاری
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب