شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود - بذر

بذر اسفناج شرکت پاکان بذر، بذری استاندارد با خلوص 94 درصد و قوه نامیه 70 درصد می باشد. بذر اسفناج را در مناطق سرد در فروردین تا خرداد ماه و در مناطق گرم در شهریور تا اسفند ماه در عمق دو سانتی متری خاک کشت می کنند. محصول مورد نظر 40 تا 50 روز پس از کشت قابل برداشت می باشد.

بذراسفناج - پاکان بذر
شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

در حال حاضر کشت اسفناج در تمام نقاط دنیا معمول است. علی رغم سابقه طولانی کشت اسفناج ، این گیاه اهمیت تجاری خود را نسبتا دیر پیدا نموده است. عرضه مداوم اسفناج به بازار، تنها با کشت های چند مرحله ای که می تواند تا ۱۰ بار در سال انجام گیرد، امکان پذیر است. اسفناج […]

اسفناج چگونه کشت می شود
شاخه اصلی: محصولات
گروه: زراعت-گلخانه ، کتاب ها

کتاب مدیریت تولید و خواص درمانی اسفناج به قلم معصومه استکی (کارشناس عالی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان)، فریبا حسینی (کارشناس ارشد زراعت) و سعید دوازده امامی (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان) در شش فصل نگاشته شده است و در سال 1395 توسط انتشارات تاک به چاپ رسیده است.

کتاب اسفناج
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب