شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

کتاب اصول هیدرولوژی کاربردی به قلم دکتر امین علیزاد، استاد دانشگاه فردوسی مشهد در 23 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات دانشگاه امام رضا به چاپ رسیده است.

هدف از نوشتن این کتاب، که چاپ اول آن در سال 1367 منتشر گردید، آن بود تا مطالب درسی مورد نیاز دانشجویان رشته های مهندسی عمران، آبیاری، زمین شناسی، جغرافیا و دیگر کسانی که درس هایی را در زمینه هیدرولوژی می گذرانند بصورت مدون ارائه شده باشد.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: زراعت-گلخانه

کتاب کشت هیدروپونیک (آبگشتی) محصولات گلخانه ای توسط مهندس مجاهد کمالی زاده، مهندس داریوش شیراوند و مهندس فروزان رستمی در پنج فصل تالیف شده است.

کتاب حاضر نه تنها یک متن دانشگاهی است بلکه کتابی برای پرورش محصولات گلخانه ای به روش هیدروپونیک در سطح تجاری می باشد. با توجه به بروز خشکسالی های اخیر و نیز رشد سریع جمعیت یکی از روش های عبور از بحران استفاده از کشت هیدروپونیک می باشد. به همین دلیل و به دلیل مزایای فراوان این روش، نویسندگان تصمیم گرفتند با تالیف این کتاب، یک مرجع مناسب برای کشت هیدروپونیک، گردآوری کنند.

پرورش محصولات گلخانه ای کتاب کشت هیدروپونیک آبگشتی
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب