شاخه اصلی: محصولات
گروه: گل و فضای سبز

کتاب راهنمای کامل پرورش و نگهداری گیاه لاکی بامبو به اهتمام انتشارات تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی (تاک) در سال 1394 به چاپ رسیده است.

این کتاب شامل شش فصل می باشد که در فصل آخر به معرفی منابع و تصاویر رنگی از گیاه لاکی بامبو اختصاص داده شده است.

کتاب حاضر اولین کتاب چاپ شده در ایران در مورد گیاه لاکی بامبو این گیاه خوش یمن و گیاه خوشبختی می باشد. بر طبق آداب و رسوم برخی کشورهای آسیایی از جمله چین، کره و اندونزی، این گیاه را مظهر شانس و اقبال دانسته و در مراسم مختلف به یکدیگر هدیه می دهند.

آبیاری بامبو آموزش کشاورزی کتاب پرورش و نگهداری گیاه لاکی بامبو
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب