شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

کتاب اصول طراحی سیستم های آبیاری تالیف دکتر تیمور سهرابی و خانم دکتر زهرا پایدار در 406 صفحه به همت انتشارات دانشگاه تهران برای سومین بار در سال 1394 چاپ شده است. چاپ اول این کتاب در سال 1384 بوده.

کتاب اصول طراحی سیستم های آبیاری برای دانشجویان رشته آبیاری و کارشناسانی که در این زمینه فعالیت می کنند تهیه شده است. هدف از این کتاب ارائه اصول و مفاهیم طراحی انواع سیستم های آبیاری در سطح مزرعه به نحوی که یادگیری و انگیزه دانشجویان را زیاد بنماید. این کتاب به شکلی طراحی و تنظیم شده است که کتاب درسی مفید و موثری برای کلاس درس باشد و دانشجویان با داشتن اطلاعات پایه ای از ریاضی ، هیدرولیک و فیزیک خاک بتوانند طراحی و تا حدودی مدیریت انواع سیستم های آبیاری را انجام دهند.

کتاب اصول طراحی سیستم های آبیاری مولفین سهرابی – پایدار
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب