شاخه اصلی: محصولات
گروه: زراعت-گلخانه

کتاب پروش سبزی تألیف دکتر محمدحسین دانشور، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز، می باشد. کتاب پرورش سبزی در 14 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز به چاپ رسیده است.

پیشگفتار نویسنده

در کشور ما ایران، به سبب شرایط متنوع آب و هوایی، کشت و پرورش انواع سبزی، در فصول مختلف سال امکان پذیر می باشد. به همین دلیل عرضه ی سبزی های گوناگون به بازار، در هیچ موقع از سال متوقف نمی شود. سبزیجات قسمت مهمی از رژیم غذایی ما را تشکیل می دهند و یکی از مهم ترین مواهب الهی برای حفظ سلامتی و تندرستی انسان به شمار می روند.

کتاب پرورش سبزی
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب