شاخه اصلی: محصولات
گروه: گل و فضای سبز

کتاب دنیای شگفت انگیز کاکتوس ها (معرفی، پرورش و تکثیر) به قلم معصومه استکی (کارشناس عالی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان)، زهرا جابرالانصار (دانشجوی دکتری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان)، یاسمین میری (دانشجوی دکتری و مدرس مرکز آموزش جهاد کشاورزی اصفهان) و مجید شاهواروقی فراهانی (کارشناس و پرورش دهنده کاکتوس) در 5 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات مرز دانش در سال 1394 به چاپ رسیده است.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود-سم-آفات

کتاب سموم دفع آفات و کاربرد آن ها به قلم محمدرضا موسوی در 5 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات مرز دانش به چاپ رسیده است.

کتاب حاضر برای شناخت آفتکش ها به طور کلی و آشنایی با موارد کاربرد سموم رایج در ایران نگاشته شده است، زیرا نگارنده معتقد است بسیاری از مصرف کنندگان سموم در ایران آشنایی کمی با سموم دارند و ناچار به راهنمایی فروشندگان که طبعا ممکن است منافع اقتصادی بیشتر از اصول فنی در آن دخالت داشته باشد گردن می نهند و تابو ظاهر سازانه عدم مصرف سم نیز مزید بر علت شده و کاربرد بی رویه سموم را بیشتر سبب شده است.

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب