شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود - بذر

بذر بادرنجبویه شرکت پاکان بذر  با خلوص 98 درصد و قوه نامیه 90 درصد در فصل بهار و زمستان کشت می شود البته بهترین زمان کشت این بذر در بهار می باشد. طول عمر این بذر 4 سال است.

 

بذر بادرنجبویه - پاکان بذر
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب