شاخه اصلی: مقالات
گروه: گل و فضای سبز

گل همیشه بهار بومی مدیترانه است ولی در ایران در نقاط مختلف کشور به عنوان یک گل زینتی کاشته می شود. نام علمی این گل Pot marigold  و نام انگلیسی آن Calendula officinalis است این گل از خانواده Asteraceae می باشد. این گیاه زیبا به صورت وحشی در بسیاری از مراتع و دشتها می روید […]

شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

گیاه کارلا گیاهی است که نام خود را از یک کلمه لاتین به معنی گزش و تلخی گرفته است. این گیاه از خانواده کدوئیان و ظاهر آن شبیه خیار است و تعدادی زگیل بر روی سطح میوه آن قرار داد. با وجود اینکه کارلا طعمی تلخ دارد از کدوهای مغذی به حساب می آید. این […]

گیاه درمانی کارلا
شاخه اصلی: مقالات
گروه: آبیاری

پکیج مه پاش شامل یک شیلنگ با انعطاف و تعدادی نازل مه پاشنده است که با استفاده از فشار آب ، جریان آب را به صورت پودر در می آورد. این پودر حالتی مشابه مه یا ابر ایجاد می نماید و برای تامین رطوبت و همین طور کمک به تهویه مطبوع محیط، به کار می […]

سیستم مه پاش
شاخه اصلی: محصولات
گروه: کتاب ها ، باغبانی

کتاب اصول علمی و کاربردی کشت و پرورش درختان زردآلو به قلم دکتر رقیه نجف زاده، مهندس مهدی هادی پور و مهندس زهرا فخاریان در دوازده فصل نگاشته شده است و در سال 1395 توسط انتشارات تاک به چاپ رسیده است.

پیشگفتار

در بین محصولات غیر نفتی، محصولات کشاورزی بخصوص باغی دارای اهمیت خاصی می باشند. صنعت میوه کاری زیر بخش مهمی از بخش کشاورزی کشور را تشکیل می دهد، بنابراین توجه به افزایش کمی و کیفی محصولات باغی کشور و درآمد میوه کاری از اهداف مهم توسعه اقتصادی می باشد.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: زراعت-گلخانه

کتاب پرورش قارچ در باغ و خانه به قلم مهندس محمدحسین عظیمی و مهندس کیهان خسروی در 12 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات تاک به چاپ رسیده است.

امروزه پرورش قارچ های خوراکی با دانستن اهمیت فراوان آن ها در دنیا، از پیشرفتهای قابل توجه و به سزایی برخوردار می باشد. با اینکه قارچ از بقایای مواد گیاهی و جانوری تغذیه می کند اما سرشار از پروتئین، کلسیم، فسفر و انواع اسیدهای آمینه ضروری و غیر ضروری است.

قارچ های خوراکی گروهی از قارچ های کلاهک دارند که در گذشته مثل سایر قارچ ها جزء سلسله گیاهان طبقه بندی می شدند، زیرا دیواره سلولی و هاگ تولید می کنند ولی این گروه تفاوتهای زیادی با گیاهان دارند.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: زراعت-گلخانه

کتاب سبزیکاری در ویلا به قلم مهندس اسماعیل پیش بین، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران-پردیس کشاورزی ابوریحان، نگاشته شده است و توسط انتشارات آییژ به چاپ رسیده است.

مروری بر مقدمه

پیچیده و غیرقابل فهم کردن مطالب ساده، بسیار آسان و انتقال مفاهیم و اشاعه تکنولوژی های نوین بدون استفاده از کلمات و جملات تخصصی و علمی بس عظیم و دشوار است. این مطلب را مُرَوِجان کشاورزی که انتقال مفاهیم و تکنولوژی را به عهده دارند، بهتر درک می کنند.

نگارنده اگرچه بضاعت علمی ناچیز دارد، اما با تدریس ترویج و آموزش کشاورزی برای سال های متوالی حداقل این توانایی را در خود احساس کرده است که می تواند اطلاعات علمی را با زبان و قلمی گویا و ساده در اختیار بهره برداران قرار دهد.

کتاب سبزیکاری در ویلا تألیف مهندس اسماعیل پیش بین
شاخه اصلی: محصولات
گروه: زراعت-گلخانه

کتاب پرورش سبزی در باغ و خانه (آموزش همگانی) توسط مهندس بهزاد ادریسی، مهندس محمد حسین عظیمی و مهندس کیهان خسروی تألیف شده است و در سال 1392 توسط انتشارات تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی به چاپ رسیده است.

در این کتاب روش کاشت و پرورش و مراقبت سبزیجات در باغ وخانه به طور مفصل شرح داده شده است و در مورد هر گیاه به طور مجزا از نظر احتیاجات غذایی، نور لازم برای رشد، درجه حرارت، رطوبت، فصل کاشت، عملیات داشت، زمان برداشت و شرایط بتواند بدون مراجعه به کتاب های مختلف به صورت علمی و عملی از مطالب این کتاب استفاده نموده و سبزی را در هر فصل و همیشه تازه و سالم در اختیار داشته باشد.

سبزیکاری کاشت سبزی در خانه کتاب پرورش سبزی در باغ و خانه
شاخه اصلی: محصولات
گروه: گل و فضای سبز

کتاب پرورش گل و گیاهان زینتی در باغ و خانه توسط دکتر عباس میرزا خانی و مندس محمد حسین عظیمی محققین ایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی محلات و مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی به رشته تحریر در آمده است و در سال 1392 توسط انتشارات تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چاپ شده است.

در این مجموعه سعی گردیده است که اصول و کلیات این رشته مشتمل بر تقسیم بندی گیاهان گلخانه ای، تأسیسات گلکاری، روش های تکثیر گیاهان زینتی و بخش های مرتبط دیگر قبل از ارائه قسمت های تخصصی ذکر گردد.

گل آپارتمانی گیاه آپارتمانی گلکاری کاشت گل و گیاه زینتی در خانه و باغ کتاب
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب