شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

باقلا گیاهی یک ساله ، دارای ساقه صاف ، عمودی و سفت و بدون پیچک می باشد. ارتقاع آن بین ۳۰ تا ۱۹۰ سانتی متر است و یک یا چندین شاخه دارد . بسیار پر برگ است که هر برگ تعداد یک تا سه جفت برگچه صاف دارد. تعداد ۲ تا ۶ گل در محورهای […]

باقلا کشت باقلا ارقام باقلا
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب